logo
 
Lidmaatschap
De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis (oprichting 8 november 1990) organiseert twee maal per jaar een studiedag of een excursie. Sinds 1992 verzorgt de Vereniging de uitgave van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar en wordt toegezonden aan de leden van de vereniging. Het lidmaatschap bedraagt € 22 (studenten € 12). U kunt zich aanmelden als lid via info@waterstaatsgeschiedenis.nl.
Bestuur Commissies

Voorzitter: drs. Lambert van den Berg
Secretaris:
Penningmeester: Carol van Raalten
(tevens ledenadministratie)
Parklaan15, 3016 BA Rotterdam
t: 010-436 3502 / 06-2185 8447;
info@waterstaatsgeschiedenis.nl
IBAN: NL91INGB0000093830
BIC: INGBNL2A

overige bestuursleden:
ir. Tom van der Wekken
drs. Vincent Erdin

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis
wordt 2 x per jaar aan de leden gezonden
Bijdragen en artikelen svp richten aan redactiesecretaris dr. A.M.J. de Kraker
krakeram@zeelandnet.nl
Informatie voor auteurs: richtlijnen
Redactie en redactieadviesraad

Excursiecommissie:
drs. Vincent Erdin
Pieter-Jan Hofman
dr. Adrie de Kraker

Werkgroep Glossarium:
secretaris: drs. Frits David Zeiler

Redactie Nieuwsbrief: drs. Vincent Erdin


Nieuwsbrief VWG
mei 2016
maart 2016
februari 2016 + uitnodiging lustrumviering
december 2015
oktober 2015
augustus 2015

Voor vragen en of opmerkingen kunt u zich wenden tot
Drs. Vincent Erdin • verdin@kliksafe.nl • 06-1721 8710