Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis

‘De relatie van Nederland tot het water is een zaak van waterstaat een woord zo typisch Nederlands dat het niet te vertalen valt.’

Tot op de dag van vandaag verschijnen er talrijke studies over de lange historie van waterschappen, waterstaatswerken, bedijkers, overstromingen, landmeters, droogleggingen, kortom over alles waartoe onze ‘amfibische cultuur’ ons bracht.

De Vereniging heeft als doel niet alleen de studie naar de waterstaatsgeschiedenis te bevorderen maar ook een breed publiek bewust te laten worden van het belang van deze studies.

Zij heeft in samenwerking met de Stichting het Schilthuisfonds aan de Vrije Universiteit van Amsterdam de bijzondere leerstoel Waterstaatsgeschiedenis.

De Vereniging staat open voor iedereen die op een of andere wijze affiniteit heeft met de boeiende geschiedenis van Nederland en het Water.

Wat heeft de vereniging u te bieden?

  • Twee maal per jaar verschijnt het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis met artikelen van onderzoekers die zich bezighouden met de natte geschiedenis van ons land, boekbesprekingen van recent verschenen literatuur en informatie over activiteiten op het gebied van de waterstaatsgeschiedenis.

  • Twee maal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met een of meer lezingen gevolgd door een excursie, waarbij door de jaren heen het hele land wordt aangedaan.

  • Tenminste eenmaal per jaar is er een symposium met een thema waarbij nieuw onderzoek wordt gepresenteerd.

  • Een overzicht van deze activiteiten uit het verleden.

Geïnteresseerd in deze boeiende en bloeiende tak van onze geschiedenis?

Word ook lid van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis! Lidmaatschap €30,00; (nieuw) gezinsleden €15,00; studenten €15,00