Hoogleraar leerstoel waterbeheer

Prof. mr. dr. Herman Havekes spreekt de inaugurele rede uit bij het aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar eveneens in Utrecht . De datum staat vast, evenwel niet hoe dit plaats zal vinden. Gelet op de beperkende maatregelen zou het een digitale rede kunnen zijn met een beperkt aantal aanwezigen van UU en genodigden. Ook hiervoor geldt: als er meer informatie bekend is dan leest u dat.