Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

De Zandmotor

De Zandmotor voor de kust van Ter Heijde - Kijkduin zal langer blijven liggen dan gedacht. De Zandmotor met een oppervlakte van 128 hectare is in 2011 aangel...

Grebbedijk

De gemeente Veenendaal wil dat er op landelijk niveau haast gemaakt wordt met het versterken van de Grebbedijk (lengte 5,5 km). Het plan staat geprojecteerd ...

De Zandmotor

Wat vijf jaar geleden als een experiment is begonnen heeft inmiddels zijn nut wel bewezen. De Zandmotor is van belang voor de kustverdediging tussen Hoek van...


Agenda


Voorjaarsexcursie

Waterschap De Dommel – Boxtel


Najaarsexcursie

Hoogheemraadschap van Rijnland – Leiden, bemaling van polder en boezem van poldermolen naar elektrisch gemaal.

VU Amsterdam
Presentatie nieuwe onderzoek

Onderwerp wordt op een later moment bekend gemaakt.