Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Leuvenumse Beek

Werkzaamheden Leuvenumse Beek werpen vruchten af. Waterschap Vallei en Veluwe heeft op meerdere plaatsen de Leuvenumse Beek aangepast aan het profiel van ru...

Kruitkelder Oostmahorn

Tijdens de Franse tijd werd Oostmahorn (Oostmahorn lag aan de in 1969 afgesloten Lauwerszee) versterkt tegen de Engelsen in het kader van het in 1807 afgekon...


Agenda


Voorjaarsexcursie

Waterschap De Dommel – Boxtel


Najaarsexcursie

Hoogheemraadschap van Rijnland – Leiden, bemaling van polder en boezem van poldermolen naar elektrisch gemaal.

VU Amsterdam
Presentatie nieuwe onderzoek

Onderwerp wordt op een later moment bekend gemaakt.