Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

De Zandmotor

De Zandmotor voor de kust van Ter Heijde - Kijkduin zal langer blijven liggen dan gedacht. De Zandmotor met een oppervlakte van 128 hectare is in 2011 aangel...

Grebbedijk

De gemeente Veenendaal wil dat er op landelijk niveau haast gemaakt wordt met het versterken van de Grebbedijk (lengte 5,5 km). Het plan staat geprojecteerd ...

De Zandmotor

Wat vijf jaar geleden als een experiment is begonnen heeft inmiddels zijn nut wel bewezen. De Zandmotor is van belang voor de kustverdediging tussen Hoek van...


Agenda

Leiden (hoogheemraadschap van Rijnland)
Najaarsexcursie VWG

Thema: polderbemaling in het gebied van het hoogheemraadschap van wind- en stoombemaling.

TU Delft
NajaarsSymposium met ALV

Exacte datum, tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

VU Amsterdam
Reflecties op 25 jaar TWG

Reflecties op 25 jaar TWG, Symposium in het kader van het 25 jarig bestaan van het tijdschrift van de Vereniging.


200 jaar NAP

200 jaar NAP, Bijeenkomst bij het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Amsterdam.


Voorjaarsexcursie

Voorjaarsexcursie, Provincie Zuid Holland.