Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Kunststofcomposiet in sluisdeuren

Kunststofcomposiet in sluisdeuren van het nieuwe Wilhelminakanaal bij Tilburg. Tot nu werden sluisdeuren doorgaans van hout of staal gemaakt. Bij de nieuwe s...

Nieuwsbrief


Agenda

Leiden (hoogheemraadschap van Rijnland)
Najaarsexcursie VWG

Thema: polderbemaling in het gebied van het hoogheemraadschap van wind- en stoombemaling.

TU Delft
NajaarsSymposium met ALV

Exacte datum, tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

VU Amsterdam
Reflecties op 25 jaar TWG

Reflecties op 25 jaar TWG, Symposium in het kader van het 25 jarig bestaan van het tijdschrift van de Vereniging.


200 jaar NAP

200 jaar NAP, Bijeenkomst bij het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Amsterdam.


Voorjaarsexcursie

Voorjaarsexcursie, Provincie Zuid Holland.