Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Kunststofcomposiet in sluisdeuren

Kunststofcomposiet in sluisdeuren van het nieuwe Wilhelminakanaal bij Tilburg. Tot nu werden sluisdeuren doorgaans van hout of staal gemaakt. Bij de nieuwe s...

Prijs voor een waterstaatkundig project

Jaarlijks kent de HSSN een prijs toe aan een waterstaatkundig project wat onlangs is gerestaureerd. Tijdens de Sluizen en Stuwendag van 30 september j.l. in ...

Openstelling laatste deel A-4

Openstelling laatste deel A-4 Delft – Schiedam deze maand een feit. Een weg waar ruim vijftig jaar over is gesproken, nut en noodzaak, de aanleg en uiteindel...

Bouwverbod in de kuststrook opgeheven

Het kabinet wil met het afschaffen van het bouwverbod een economisch sterke kust mogelijk maken die gevarieerder is dan momenteel. Behalve dat strandpaviljoe...


Agenda


Voorjaarsexcursie

Waterschap De Dommel – Boxtel


Najaarsexcursie

Hoogheemraadschap van Rijnland – Leiden, bemaling van polder en boezem van poldermolen naar elektrisch gemaal.

VU Amsterdam
Presentatie nieuwe onderzoek

Onderwerp wordt op een later moment bekend gemaakt.