Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Stoomgemaal ir. D.F. Wouda in bedrijf

Maandag 16 november werd het ir. D.F. Woudagemaal onder stoom gebracht om productie te malen en het overtollige water uit de boezem van Friesland uit te slaa...

Lage waterstand

Voor het eerst sinds 40 jaar werd de scheepvaart op een ongebruikelijk tijdstip in het jaar geconfronteerd met een aanhoudende lage waterstand op de grote ri...

Holwerd aan Zee

Een ambitieus project met een mes dat in 2025 aan drie kanten snijdt:

Waterstaatskaarten verkrijgbaar

Rijkswaterstaat wil de laatste exemplaren van de waterstaatskaart (editie 5 en 6, beide edities zijn nooit volledig uitgegeven) om ? niet overdoen aan de VWG...

Dijkverlaging een omgekeerde beweging

In de Voorsterklei langs de IJssel in de gemeenten Brummen en Voorst wordt door het waterschap Vallei en Veluwe een deel van de dijk afgegraven om ruimte te ...


Agenda


Voorjaarsexcursie

Waterschap De Dommel – Boxtel


Najaarsexcursie

Hoogheemraadschap van Rijnland – Leiden, bemaling van polder en boezem van poldermolen naar elektrisch gemaal.

VU Amsterdam
Presentatie nieuwe onderzoek

Onderwerp wordt op een later moment bekend gemaakt.