Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Prijs voor een waterstaatkundig project

Jaarlijks kent de HSSN een prijs toe aan een waterstaatkundig project wat onlangs is gerestaureerd. Tijdens de Sluizen en Stuwendag van 30 september j.l. in ...

Openstelling laatste deel A-4

Openstelling laatste deel A-4 Delft – Schiedam deze maand een feit. Een weg waar ruim vijftig jaar over is gesproken, nut en noodzaak, de aanleg en uiteindel...

Bouwverbod in de kuststrook opgeheven

Het kabinet wil met het afschaffen van het bouwverbod een economisch sterke kust mogelijk maken die gevarieerder is dan momenteel. Behalve dat strandpaviljoe...

Stoomgemaal ir. D.F. Wouda in bedrijf

Maandag 16 november werd het ir. D.F. Woudagemaal onder stoom gebracht om productie te malen en het overtollige water uit de boezem van Friesland uit te slaa...

Lage waterstand

Voor het eerst sinds 40 jaar werd de scheepvaart op een ongebruikelijk tijdstip in het jaar geconfronteerd met een aanhoudende lage waterstand op de grote ri...

Nieuwsbrief


Agenda

Leiden (hoogheemraadschap van Rijnland)
Najaarsexcursie VWG

Thema: polderbemaling in het gebied van het hoogheemraadschap van wind- en stoombemaling.

TU Delft
NajaarsSymposium met ALV

Exacte datum, tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

VU Amsterdam
Reflecties op 25 jaar TWG

Reflecties op 25 jaar TWG, Symposium in het kader van het 25 jarig bestaan van het tijdschrift van de Vereniging.


200 jaar NAP

200 jaar NAP, Bijeenkomst bij het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Amsterdam.


Voorjaarsexcursie

Voorjaarsexcursie, Provincie Zuid Holland.