Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Holwerd aan Zee

Een ambitieus project met een mes dat in 2025 aan drie kanten snijdt:

Waterstaatskaarten verkrijgbaar

Rijkswaterstaat wil de laatste exemplaren van de waterstaatskaart (editie 5 en 6, beide edities zijn nooit volledig uitgegeven) om ? niet overdoen aan de VWG...

Dijkverlaging een omgekeerde beweging

In de Voorsterklei langs de IJssel in de gemeenten Brummen en Voorst wordt door het waterschap Vallei en Veluwe een deel van de dijk afgegraven om ruimte te ...

Nieuwsbrief


Agenda

Leiden (hoogheemraadschap van Rijnland)
Najaarsexcursie VWG

Thema: polderbemaling in het gebied van het hoogheemraadschap van wind- en stoombemaling.

TU Delft
NajaarsSymposium met ALV

Exacte datum, tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

VU Amsterdam
Reflecties op 25 jaar TWG

Reflecties op 25 jaar TWG, Symposium in het kader van het 25 jarig bestaan van het tijdschrift van de Vereniging.


200 jaar NAP

200 jaar NAP, Bijeenkomst bij het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Amsterdam.


Voorjaarsexcursie

Voorjaarsexcursie, Provincie Zuid Holland.