Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Proef met kunststofnagels in dijk

Waterschap Rivierenland neemt een proef met het verstevigen van de Ringdijk door middel van 18 meter lange kunststofnagels. Het is noodzakelijk om de dijk bi...

Geotextiel voorkomt tunnelvorming

In de Marsdijk langs de Rijn bij Opheusden is geotextiel in de dijk aangebracht om bij hoogwater tunnelvorming in de dijk tegen te gaan. De dijk is van het W...


Agenda


Voorjaarsexcursie

Waterschap De Dommel – Boxtel


Najaarsexcursie

Hoogheemraadschap van Rijnland – Leiden, bemaling van polder en boezem van poldermolen naar elektrisch gemaal.

VU Amsterdam
Presentatie nieuwe onderzoek

Onderwerp wordt op een later moment bekend gemaakt.