Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Proef met kunststofnagels in dijk

Waterschap Rivierenland neemt een proef met het verstevigen van de Ringdijk door middel van 18 meter lange kunststofnagels. Het is noodzakelijk om de dijk bi...

Geotextiel voorkomt tunnelvorming

In de Marsdijk langs de Rijn bij Opheusden is geotextiel in de dijk aangebracht om bij hoogwater tunnelvorming in de dijk tegen te gaan. De dijk is van het W...

Nieuwsbrief


Agenda

Leiden (hoogheemraadschap van Rijnland)
Najaarsexcursie VWG

Thema: polderbemaling in het gebied van het hoogheemraadschap van wind- en stoombemaling.

TU Delft
NajaarsSymposium met ALV

Exacte datum, tijd en plaats worden nog bekend gemaakt.

VU Amsterdam
Reflecties op 25 jaar TWG

Reflecties op 25 jaar TWG, Symposium in het kader van het 25 jarig bestaan van het tijdschrift van de Vereniging.


200 jaar NAP

200 jaar NAP, Bijeenkomst bij het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht, Amsterdam.


Voorjaarsexcursie

Voorjaarsexcursie, Provincie Zuid Holland.