Waterstaatsgeschiedenis

De website van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.

Foto: Wikimedia

Een toekomst voor dijken

Het symposium “Een toekomst voor dijken” van 21 mei 2014 stond in het teken van de opheffing van de Coördinatiecommissie Dijkverzwaringen Zuid-Holland. Het g...


Agenda


Voorjaarsexcursie

Waterschap De Dommel – Boxtel


Najaarsexcursie

Hoogheemraadschap van Rijnland – Leiden, bemaling van polder en boezem van poldermolen naar elektrisch gemaal.

VU Amsterdam
Presentatie nieuwe onderzoek

Onderwerp wordt op een later moment bekend gemaakt.