Natuurlijk materiaal vormt waterloop beek

Bij de Leuvenumse Beek op de Veluwe tussen Harderwijk en Elspeet wordt met behulp van natuurlijk materiaal getracht de beek aan een nieuwe waterloop te helpen. Zand en takken uit het bos zorgen er voor dat de beek weer een ecologische plaats wordt voor plant en dier maar ook om de stroomsnelheid van het water terug te brengen naar het peil van voor 1850. Dat was het moment waarop er bovenlopen werden gemaakt ten behoeve van de papier- en lompenindustrie om de watermolens aan te drijven. Het herstel van de beek heeft ook tot gevolg dat de beek weer buiten de oevers treed waardoor de natuurlijke habitat wordt hersteld.