Gevolgen van afsluiten Zuiderzee en Lauwerszee nog steeds merkbaar op de Waddenzee

De Zuiderzee werd in 1932 afgesloten door de aanleg van de Afsluitdijk en de Lauwerszee werd in 1969 afgesloten.
Vanaf dat moment zijn de waterstromen gaan verschuiven met als gevolg dat de vaarroutes vanuit de verschillende havens met regelmaat dichtslibben. Bij een lage waterstand in de Waddenzee kunnen de vissersschepen vanuit Lauwersoog steeds lastiger de visgronden van de Noordzee bereiken. De veerboot naar Ameland die vanuit Holwed afvaart heeft hetzelfde probleem. De vraag is hier aan de orde of de rederij niet met kleinere schepen moet gaan varen.

Ook de kleinste zeehaven van Nederland: Noordpolderzijl kampt met het probleem van verzanden van de vaargeul. Hier wordt overwogen om technisch hulpmiddel in te zetten om periodiek de vaargeul van de Waddenzee naar het haventje door te spoelen. (een bezoek aan Noordpolderzijl is mogelijk als u deelneemt aan de Voorjaarsexcursie). Het uitbaggeren van de verschillende vaargeulen kost jaarlijks enkele miljoenen euro’s.