Waterberging Volkerak – Zoommeer in gebruik genomen

Mocht er ooit sprake zijn van een superstorm dan is de Randstad er op voorbereid. Eind januari heeft minister Schultz Van Haegen de nieuwe waterberging in gebruik genomen. Deze badkuip dient als overloop als er een extreem groot aanbod van rivierwater is.

Het water kan vanuit het Hollands Diep via de Volkerakspuisluizen bij Willemstad in de waterberging worden gebufferd. Vanuit de Westerschelde kan het water via het Rijn Scheldekanaal naar het Zoommeer stromen en worden opgeslagen. Het peil in de nieuwe badkuip kan 2,3 meter stijgen en de capaciteit is 200 miljoen kubieke meter. Het is een deelproject van “Ruimte voor de Rivier”, de kosten bedragen 70 miljoen euro en over een afstand van 110 km zijn de dijken aangepast.