Kruitkelder Oostmahorn

Tijdens de Franse tijd werd Oostmahorn (Oostmahorn lag aan de in 1969 afgesloten Lauwerszee) versterkt tegen de Engelsen in het kader van het in 1807 afgekondigde continentale stelsel. Tot 1813 waren er twee Franse detachementen gelegerd, waartoe ook de kazerne werd gebouwd. In 1810 werd de schans versterkt met een kruitmagazijn in de dijk. Dit kruitmagazijn bleef tot 1849 in gebruik. De schans zal voor 1840 zijn geslecht, op de gemeentekaart van Wopke Eekhoff van 1855 wordt aangegeven: voormalige Schans” en Van der Aa beschrijft reeds in 1840 dat alleen nog het kruitmagazijn van de schans is overgebleven.

De kruitkelder (ook wel Napoleonshokje genoemd) bevindt zich tegenover Oostmahorn 26 in de dijk. Hier werden voorraden van de kustbatterij opgeslagen. Nadat de kustbatterij werd opgeheven in 1849 kwam het gebouw leeg te staan. Bij de dijkverzwaring van 1922 werd het gebouw hersteld op last van de Commissaris van de Koningin Pieter Albert Vincent van Harinxma thoe Slooten. Later werd het gebruikt als opslag voor gereedschappen.

Tegenwoordig is het kruitmagazijn opengesteld voor bezoek. De deur staat open en er is een plaquette aangebracht naar aanleiding van het herstel in 1922.