Foto: nlwandel.nl

Leuvenumse Beek

Werkzaamheden Leuvenumse Beek werpen vruchten af.
Waterschap Vallei en Veluwe heeft op meerdere plaatsen de Leuvenumse Beek aangepast aan het profiel van ruim 80 jaar geleden en voor de afsluiting van de Zuiderzee. Over een lengte van 4 kilometer zijn 80 nieuwe barrières aangelegd en is 3000 kub zand gestort. De stroomsnelheid van de beek is mede bepalend waar het zand wordt afgezet. Waar de barrières zijn aangelegd zal een andere stroomsnelheid worden gemeten dan op een andere plek. Dat er op sommige plaatsen overstromingen plaatsvinden geeft de mogelijkheid voor de flora om zich te herstellen. Het storten van zand en het laten meevoeren door de beek is afgekeken van de Zandmotor die voor de kust bij Ter Heijde ligt en de kust langs het Westland moet beschermen tegen de Noordzee.

Met dit werk neemt het waterschap afstand van de eerder snelstromende beek ten behoeve van de water- en papiermolens. Om het rad te laten draaien was snelstromend water nodig. Ook was het van belang om water snel af te kunnen voeren naar de Zuiderzee en wateroverlast tegen te gaan. Tijden veranderen, bedrijfsmatig zijn er geen papiermolens meer in gebruik.