De Zandmotor

Wat vijf jaar geleden als een experiment is begonnen heeft inmiddels zijn nut wel bewezen. De Zandmotor is van belang voor de kustverdediging tussen Hoek van Holland en Scheveningen waar de duinen smal zijn. Door de stroming wordt zand meegenomen van de Zandmotor en elders langs de kust weer afgezet. Door eenmalig een grote hoeveelheid zand op te spuiten ontstaat er een natuurlijk proces door wind en stroming te gebruiken. Er is rekening gehouden met een tijdelijke verstoring van het ecologisch milieu op de plaats waar de Zandmotor werd aangelegd.

Het is na vijf jaar tijd om te kijken of er al sprake is van herstel en of andere soorten zich om en nabij de Zandmotor hebben gevestigd en in stand weten te houden. Inmiddels is er een lagune ontstaan dat geeft kansen aan flora en fauna. Door de wetenschap wordt de Zandmotor vanuit verschillende disciplines op de voet gevolgd. De verwachting is dat er nog tot aan 2030 voldoende zand ligt wat zich kan verspreiden langs de kust. Tegen die tijd zal moeten blijken of de Zandmotor een permanent middel is of dat er op bepaalde plekken alsnog zand gesuppleerd moet worden.

De Zandmotor is door zijn omvang wel uniek maar eigenlijk is er gebruik gemaakt van wat er in het Waddengebied al eeuwenlang gaande is: de wandelende eilanden. Op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog zijn meerdere keren dorpen in zee verdwenen en groeien de eilanden aan de oostzijde. Het eiland Schiermonnikoog ligt door die aangroei formeel in de provincies Groningen en Friesland. Met het oog op de dienstverlening bij calamiteiten is besloten dat het eiland in zijn geheel bij de provincie Friesland blijft ingedeeld. De overdracht van het Groningse deel van het eiland is destijds met enig ceremonieel gepaard gegaan: het strijken van de Groningse vlag en het hijsen van de Friese vlag op deze zandvlakte.

Van het eiland Rottum is bekend dat het geslacht Toxopeus er jarenlang woonde, nu is het eiland onbewoond. Rottum werd bekend toen de schrijvers Godfried Bomans en Jan Wolkers er verbleven. Het eiland zal nooit verdwijnen maar de elementen hebben er wel vrij spel. Van recenter datum is de Haak bij Ameland die aan de noord westpunt is ontstaan en idem bij Texel. Voorbeelden van een speling der natuur zonder menselijk ingrijpen.