Foto: Wikimedia

Grebbedijk

De gemeente Veenendaal wil dat er op landelijk niveau haast gemaakt wordt met het versterken van de Grebbedijk (lengte 5,5 km). Het plan staat geprojecteerd voor 2023, het gemeentebestuur dringt aan op het naar voren halen van dit project. De Grebbedijk ligt niet op het grondgebied van Veenendaal maar als er iets mis gaat bij deze dijk heeft Veenendaal daar wel enorme last van. Naast Veenendaal zet ook het waterschap Vallei en Veluwe druk op de Haagse ketel om het project toch op te nemen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017 – 2022. Andere partners zijn de provincies Gelderland en Utrecht en de gemeenten Rhenen en Wageningen.

Mocht er een overstroming komen dan staat er een gebied met ongeveer 3 meter onder water waar 250.000 mensen wonen. Volgend jaar moet er een rapport worden gepresenteerd waaruit blijkt wat de mogelijkheden zijn: veiligheid in samenhang met verbeteren van natuur en het versterken van recreatieve doeleinden.