De Zandmotor

De Zandmotor voor de kust van Ter Heijde - Kijkduin zal langer blijven liggen dan gedacht. De Zandmotor met een oppervlakte van 128 hectare is in 2011 aangelegd maar verplaatst zich minder snel. De Zandmotor moet de duinenrij beschermen tegen afslag, dit kan door de golfslag van de Noordzee bijtijds te breken maar ook door zand af te zetten op de duinenrij. Dit laatste verloopt trager waardoor de motor langer in stand zal blijven.