Eerste eiland in het Markermeer zichtbaar

De vijf nieuwe eilanden in het Markermeer moeten een pleisterplaats worden voor vogels en vissen en in 2020 klaar zijn. De oppervlakte van de vijf eilanden in het Markermeer is 800 hectare.

Met de aanleg van de eilanden wordt getracht het leven in en op het water weer een nieuwe impuls te geven. Niet bekend is of er ook eerst archeologisch bodemonderzoek is gedaan naar eventuele verdwenen nederzettingen zoals beschreven in de studie Dwars door de Dijk, gepresenteerd op 24 juni 2016 in Hoorn.