Aanpassing nodig voor dijk Amsterdam - Hoorn

Dijk tussen Amsterdam en Hoorn moet aangepast worden. De dijk met een lengte van 33 kilometer is mogelijk niet op alle plaatsen bestand tegen een hoger waterpeil op het IJsselmeer. Tussen Durgerdam en Uitdam wordt voorgesteld om de bestaande dijk te verhogen of om een nieuwe dijk voor de kustlijn in het IJsselmeer aan te leggen.