Foto: Wikimedia

Aanleg grootste zeesluis bij IJmuiden begonnen

Bij IJmuiden is de aanleg van de grootste zeesluis begonnen. De verwachting is dat steeds grotere zeeschepen door zullen varen naar de havens van Amsterdam. Met het oog daarop is uitbreiding van de huidige sluizen gewenst, de bestaande drie sluizen Noorder-, Midden- en Zuidersluis zouden die grotere schepen op termijn niet kunnen schutten.