Advies van de ingestelde adviescommissie

Het bestuur is voornemens om met de leden van gedachten te wisselen over het advies van de op 6 oktober 2016 ingestelde Adviescommissie en de uitkomst daarvan.

Het bestuur zal de leden in kennis stellen van het bestuursvoorstel met het verzoek daar tijdens een extra ALV die in november in Delft gehouden zal worden op te reageren.