Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werd op 20 september gepresenteerd. De waterschappen willen tot 2025 230 miljoen euro investeren om Nederland veiliger te maken en ernstige overstromingen te voorkomen. Dat de aanpak van de afgelopen jaren heeft gewerkt bewijst de beperkte schade die is ontstaan als gevolg van de hevige regenbuien aan het begin van deze maand. Er zijn waterpleinen in het stedelijk gebied aangelegd en waterbergingsgebieden op plaatsen waar dat mogelijk was.