Foto: De Stentor

Deining en doorbraak

Van 25 tot en met 29 september werken vijf waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie samen met de oefening “Deining en Doorbraak” langs de grote rivieren. Het is de eerste grote en gezamenlijke oefening na 1995 toen moesten inwoners uit het rivierengebied geëvacueerd worden vanwege de dreigend hoge waterstanden op de rivieren.

Op woensdag 27 september gaan 1500 medewerkers in het veld 1147 km. dijk inspecteren, dit is het meest “zichtbare” deel van de oefening.