Jaarvergadering en Symposium van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis - 23 november 2017

Met genoegen nodigen we u uit voor de extra jaarvergadering plus discussie van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en het aansluitende symposium. Het bestuur wil graag met u van gedachte wisselen over het door de op 6 oktober 2016 in Enkhuizen ingestelde Commissie om advies uit te brengen over de nabije toekomst van de vereniging.

U bent van harte welkom om 10.30 in de Danszaal van Sport en Cultuur van de TU Delft. Om 11.00 vangt de jaarvergadering aan.

NB: De extra ALV is alleen toegankelijk voor leden van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis

Na een uitgebreide lunch zullen in de middag een viertal sprekers recent onderzoek dat binnen de sectie Waterhuishouding wordt uitgevoerd presenteren en uw vragen beantwoorden. U zult merken dat historische aspecten weliswaar niet de belangrijkste vragen voor dit onderzoek zijn, maar dat er vele raakvlakken met waterstaatsgeschiedenis en de leden van de vereniging zijn.

Locatie

TU Delft | Unit Sports & Culture
(Gebouw 38)
Mekelweg 8-10
2628CD DELFT

De locatie is te bereiken via diverse busverbindingen vanaf treinstation Delft. Vanaf treinstation Delft Zuid is het ongeveer 20 minuten lopen. In de nabijheid is er parkeergelegenheid aan de Van den Broekweg. Zie deze website voor een plattegrond van de TU Campus en de locatie van gebouw 38.

Programma

Tijd Omschrijving
10:30 Ontvangst in de Danszaal van Sport en Cultuur
11:00 Jaarvergadering en discussie
12:30 Lunch
13:30 Aanvang symposium
13:40 Lezing 1 + discussie: Sandra Junier
Beleidsondersteunend modelleren voor Nederlands waterbeheer
14:30 Lezing 2 + discussie: Joris Wiggins
Doormeten van gemalen in Delfland
15:10 Pauze
15:30 Lezing 3 + discussie: Miriam Coenders
Nieuwe inzichten in het meten van verdamping
16:10 Lezing 4 + discussie: Maurits Ertsen
Modelleren van prehistorische irrigatie
16:50 Einde

Contact tijdens de dag

Maurits Ertsen
m.w.ertsen@tudelft.nl
0653339534

U kunt zich aanmelden voor deze extra Algemene Leden Vergadering en het NajaarsSymposium door €25,- over te maken op rekening : NL91 INGB 0000093830 ten name van Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, Rotterdam onder vermelding van: 23 november 2017.