Uitnodiging: Nederland 200 jaar op peil

VOL: Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor dit symposium.

Geachte genodigde,

Op 18 februari 2018 is het 200 jaar geleden dat het Amsterdams Peil (AP), later NAP, landelijk werd ingevoerd als referentiepeil. Op maandag 19 februari a.s. willen we hier bij stil staan in de vorm van een minisymposium, Nederland 200 jaar op peil. Het is mij een groot genoegen om u uit te nodigen voor het bijwonen van dit minisymposium dat gehouden wordt in Amsterdam op het hoofdkantoor van Waternet en mogelijk is door de medewerking van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.

In de bijlagen treft u de informatie aan over het programma, plaats en wijze van aanmelding.

Tot ziens op 19 februari,

Hoogachtend,
Leen Murre
Voorzitter Stichting NAP