Documentatie hardstenen peilschalen

De stichting Mergor in Mosam (onderwaterarcheologische projecten door vrijwilligers) doet onderzoek naar een bijzondere categorie hardstenen peilschalen: de schuine of liggend peilschalen. Deze op een dijklichaam geplaatste schalen zijn in Nederland zeldzaam en dus de moeite waard om daar onderzoek aan te doen, niet in de laatste plaats omdat die zeldzaamheid vaak niet beseft wordt. Ik wil ook vergelijkingen (ten aanzien van bijvoorbeeld stijl en maateenheid) kunnen maken met gewone verticaal geplaatste peilschalen.

Ik ben daarvoor op zoek naar overzichten van hardstenen peilschalen maar heb die nog niet gevonden. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat er nooit een inventarisatie gemaakt is van hardstenen peilschalen in Nederland.

Kunt u ons verder helpen?
U zoudt ons een geweldig plezier doen.

Peter Seinen
Stichting Mergor in Mosam
http://www.mergorinmosam.nl

Afbeelding hardstenen peilschaal