Persbericht: Op stap

Op 18 april 2018 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag bij het Nationaal Archief te Den Haag onder de titel “De Nederlanden verbeeld. Op stap door de Lage Landen met stadsplattegronden, kaarten en prenten.” De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. “Op stap”. Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via www.stedengeschiedenis.nl.

Programma

voorzitter: Prof.dr. Hans Renes (historisch-geograaf Utrecht en hoogleraar Erfgoedstudies VU)

13:00-13:30Dr. Everhard Korthals Altes (kunsthistoricus Technische Universiteit Delft) over De Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (18de eeuw)
13:30-14:00discussie
14:00-14:30Dr. Karel Leenders (historisch-geograaf en demograaf) over de Gastelse Kaart 1565 en de Mauritskaart 1590
14:30-15:00discussie
15:00-15:30koffie en thee
15:30-16:00Prof.dr. Bram Vannieuwenhuyze (bijzonder hoogleraar historische cartografie, UvA) over de Stedenatlas (1545-1575) van Jacob van Deventer
16:00-16:30discussie