Erfgoed uit de periode na 1965

Donderdagmiddag 14 juni, 13:00-17:00 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst in Amersfoort (Smallepad 5) over het erfgoed uit de periode na 1965: wat behelst het en hoe gaan we hier mee om? Wie de bijeenkomst wil bijwonen, kan zich aanmelden met behulp van deze link.

Warm aanbevolen
Jan van den Noort
Werkgroep Stedengeschiedenis