Uitnodiging: Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde

Community of Practice

Landschap als Vestigingsvoorwaarde

Met de publicaties ‘Blind Spot’ en ‘Spot On’ is het landschap in de sfeer van regionale economie stevig bij beleidsmakers en bedrijven op de agenda gezet. Landschap blijkt een belangrijke factor of zelfs een voorwaarde te zijn voor de vestiging van bedrijven. Samen met het College van Rijksadviseurs, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer zetten we ons in om tot en met 2020 de Community of practice rondom het thema te versterken.

De reeds ontstane Community of practice (Cop) telt al ca. 180 beleidsmakers, ontwerpers, onderzoekers, studenten en decision makers. Deze beweging laat zich vertalen naar een scala aan pilotprojecten, waarvan sommige al in 2017 werden afgerond en andere worden gecontinueerd of gestart in 2018. Het blijft hierbij belangrijk om elkaar te blijven inspireren en van elkaar te leren.

Vereniging Deltametropool nodigt u van harte uit om samen deze community voort te zetten tot 2020, door middel van het delen van reeds bestaande pilotprojecten, een nieuw initiatief of uw kennis. Op dinsdagmiddag 2 oktober organiseren we een startbijeenkomst in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst kijken we naar gezamenlijke ambities en brengen we de discussie op gang over de opbouw van de Cop en haar programma.

Doel en opzet van de Community

De Community of practice beoogt in 2018 het netwerk te verbreden met relevante ontwerpers, beleidsmakers, kennispartners en initiatieven, en een gezamenlijke route uit te stippelen; in 2019 het onderwerp te verdiepen door bij elkaar in de keuken te kijken en van elkaar te leren; en in 2020 een stevig resultaat te zien tijdens de volgende Landschapstriënnale die zal plaatsvinden in Brabant.

We werken langs drie lijnen:

  • Blind Spot: strategische positionering en leren uit buitenlandse best practices.
  • Spot On: innovatieve (regionale) beleidsprogramma’s en uitvoeringsprogramma’s.
  • On the Spot: concrete projecten en investeringen die het in de praktijk waarmaken.

Meer informatie over de Community of practice

Programma

Tijd Omschrijving
14:00 Inloop met koffie/thee
14:30 Welkom door Staatsbosbeheer/RCE, voorstellen initiatiefgroep
Waarom een community of practice? (Berno Strootman)
Waar komen we vandaan, wat is de stand en wat willen we gaan doen? (Merten Nefs)
15:00 Interactieve talkshow met ronde langs de participerende initiatieven - over wensen, ideeën en ambities. (o.l.v. Paul Gerretsen)
16:00 Intermezzo: kritisch beeldverhaal over landschap en economie door fotograaf Theo Baart
16:15 Rondetafelgesprek over twee relevante thema’s in de Community of practice
17:00 Conclusies en werkafspraken
17:15 Netwerkborrel
18:00 Einde

Meld je aan voor deze bijeenkomst via merten.nefs@deltametropool.nl

Community of practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde
2 oktober 2018, 14:30-17:00
Smallepad 5, Amersfoort
Deelname is gratis na aanmelden.
Meer informatie en aanmelden via: merten.nefs@deltametropool.nl