Uitnodiging: Molencontactdag

Molenfonds en Omgevingswet

en

Workshops: AVG, Via Molina, Veiligheid, Lobby en Ieder kind naar de molen

Jaarlijks organiseert De Hollandsche Molen voor molenorganisaties en -eigenaren een Molencontactdag, waar actuele onderwerpen aan de orde komen betreffende molens en het molenbehoud in Nederland. De zevenendertigste Molencontactdag vindt plaats op

VRIJDAG 16 NOVEMBER
in Akoesticum te Ede

Op deze Molencontactdag 2018 worden we welkom geheten door Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen. Daarna volgt een ochtendprogramma met presentaties over het Molenfonds door Leo Endedijk en over de nieuwe omgevingswet door Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn.

De lunch wordt in het Akoesticum verzorgd.

In de middag zijn er meerdere workshops. De onderwerpen zijn resp.: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), veiligheid, Ieder kind naar de molen (de nieuwe lespaketten van de Molenmaatjes), de culturele routes Via Molina en de lobby richting de Provinciale verkiezingen. Rond 15.30 uur wordt de Molencontactdag afgesloten met een borrel.

Klik hier voor uw aanmelding voor de Molencontactdag. Deze dient vóór vrijdag 9 november a.s. in ons te bezit zijn. In het aanmeldingsformulier vindt u ook een link naar het programma en de routebeschrijving.

De kosten van deelname aan de Molencontactdag van 16 november 2018 bedragen € 65,- excl. BTW per persoon voor organisaties c.q. personen die lid zijn van De Hollandsche Molen, resp. € 85,- excl. BTW per persoon voor niet-leden. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en afsluitende borrel. Na uw aanmelding ontvangt u een factuur met het verschuldigde bedrag. Kosten van deelname worden alleen gerestitueerd indien de afzegging ons uiterlijk 9 november bereikt.

Wij hopen u op 16 november a.s. te mogen begroeten.

Medewerkers en bestuur van
De Hollandsche Molen