Uitnodiging Naamkundemiddag - 22 januari

Naamkundemiddag bij het CBG Centrum voor Familiegeschiedenis

Acht sprekers hebben zich aangemeld! We hebben er voor gekozen om allen het woord te geven, wat betekent dat we een uurtje eerder beginnen dan in de eerste uitnodiging werd aangekondigd en dat de spreektijd gereduceerd is tot 20 minuten p.p. + 5 min. discussie. Waartoe alle sprekers bereid zijn! We laten graag de veelzijdigheid van de naamkunde tot uitdrukking komen. Helaas valt op dat de Belgische inbreng gering is, ook wat de toehoorders betreft tot dusverre, maar we hebben daar gezien de afstand uiteraard begrip voor.

De naamkundemiddag vindt plaats in de Fruinzaal van het Nationaal Archief dat naast Den Haag Centraal gelegen is. Als je van het perron komt, loop je rechtsaf de stationshal uit en 100 meter met de bocht van de verhoogde trambaan mee. Het NA ligt aan je rechter hand. Ga je onder de overkapping door met het citaat “Wie ben ik dat ik dit doen mag?”*, dan ben je al te ver.

Programma van de Naamkundemiddag op 22 januari 2019:

Tijd Omschrijving
12:30 Inloop (koffie en thee beschikbaar).
13:00 Inleiding van moderator Redmer Alma.
13:05 Arend Quak: Over de morfologie van zelfstandige naamwoorden in het Oudnederlands op grond van plaatsnamen.
13:30 Gerald van Berkel: Hydronymia Neerlandiae.
13:55 Ferjan Ormeling: Nederlandse namen wereldwijd: het naamgevingsgedrag van de Ne-derlandse zeelieden in de 17e eeuw.
14:20 Riemer Reinsma: Zorgen over het cultureel erfgoed. Taalkeuze op plaatsnaamborden in Friesland: eentalig Fries, tweetalig (FN, NF) of eentalig Nederlands?
14:45 Theepauze.
15:05 Ann Marynissen: Familienamen en religie.
15:30 William Man A Hing: Over de structuur van de Surinaams-Chinese familienamen.
15:55 Redmer Alma: Ontfriezing en voornaamgeving.
16:20 Gerrit Bloothooft: Het voorspellen van top-voornamen.
16:45 Afsluiting.
17:00 Borrel met bitterballen.

Wie zich niet heeft aangemeld en er toch graag bij wil zijn, kan zich nog bij mij opgeven: leendert.brouwer@cbg.nl Leendert Brouwer

* Opgetekend uit de mond van koningin Juliana.