Foto: V. Erdin

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

Op 22 april zal het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest een beleidsnota vaststellen waarin is vastgelegd hoe het waterschap om zal gaan met het Cultureel Erfgoed van het waterschap.

Op de afbeelding is een niet meer leesbare tekst te zien. Op verzoek van de VWG wordt het zicht- en leesbaar maken meegenomen in het onderhoudsprogramma van het waterschap.

Gevelsteen bij Sluis De Klier

Op de gevelsteen bij Sluis De Klier (Noordpolderweg, Warffum) staat het volgende: “In den jare 1826 is door medewerking van zijn Edele Heer den Gouverneur dezes provincie Baron G.W. van Imhoff deze wachter gelegd”.

Wat een wachter is kunt u vinden in het boekje “Poldernederlands” te bestellen bij de VWG.