Excursie International Water History Conference

Op zaterdag 27 juni was er voor de deelnemers van de IWHC een afsluitende excursie georganiseerd naar de Maeslantkering bij Hoek van Holland en de Westlandse druif in Monster. (de vereniging heeft een eenmalige subsidie verstrekt aan dit symposium).

In het informatiecentrum bij het keringhuis werd uitgelegd dat de kering het sluitstuk is van de Deltawerken naar aanleiding van de storm die op 31 januari en 1 februari 1953 over zuid-west Nederland raasde. De hele sluitingsprocedure neemt 24 uur in beslag vanaf het moment dat de computer het signaal afgeeft dat de waterstand boven het gemarkeerde peil zal komen, het bemensen van het keringhuis, het informeren van de havendienst Rotterdam en het in- en uitgaande scheepvaartverkeer tot aan de daadwerkelijke afsluiting van de Nieuwe Waterweg. De kering wordt 1 x per jaar getest en zal dit jaar voor het eerst via een webcam verbinding te volgen zijn.

Het tweede bezoek was de Westlandse druif. Tot medio jaren zestig was het Westland mede en misschien vooral bekend om de druivenkassen. Het kweken van een mooie druif is arbeidsintensief en raakte daardoor op de achtergrond door de introductie van bloemen, komkommer, paprika en tomaat. Bij de Westlandse druif wordt de druif weer geteeld en is sinds kort een beschermd handelsmerk. Omdat de tomaat inmiddels het paradepaardje is van de Westlandse cultures werd een bezoek gebracht aan een tomatenkweker met een glasoppervlak van 10 hectare. Bij mij staan de jaren 1997 en 1998 nog helder voor de geest toen het Westland te maken had met zware regenval en verschillende kassencomplexen onder water kwamen te staan. De toenmalige dijkgraaf van HHvD had de heren tuinders als eens gewaarschuwd dat het dempen van sloten ten behoeve van uitbreiden van glasareaal spaak zou lopen. Vanaf 1998 is er noodzakelijkerwijs een omslag gekomen. Het glasreaal mag vervangen worden door nieuwe en modernere kassen maar mag niet meer uitgebreid worden, het wateroppervlak moet minimaal gelijk blijven en er is gezocht naar een grootschalige waterbuffer voor de opvang van overtollig hemelwater. Nu bijna twintig jaar later is deze metamorfose goed zichtbaar in het Westland. Een nieuw probleem doet zich voor: de intensieve teelt eist teveel van de bodemstructuur, er wordt veel meer (vervuilde) grond teruggebracht in de bodem waardoor de grondwaterlaag wordt aangetast. In Wageningen wordt naarstig naar een oplossing gezocht om het tij te keren en de teelt duurzaam te maken.

Bij de Maeslantkering ging het vooral om de grote watersystemen van een grote regio. In het Westland aandacht voor de kleine maar niet minder belangrijke watersystemen.

Categorie├źn:

Bijgewerkt: