Omslag van 2018-1/2: Jubileumnummer, 65 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

Jaargang 27, nummer 1-2 – oktober 2018
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 27, editie 1-2, 10-2018

  • De redactie 'Voorwoord'
  • Borger, Guus J. 'De staat van het water in de geschiedenis'
  • Hofstra, Maarten 'Van 1993 tot nu. Enkele observaties van beleidsontwikkelingen in het waterbeheer'
  • Havekes, Herman 'Verandering en continuïteit in de polder. De institutionele ontwikkeling van het waterschap in de periode 1992-2017'
  • Vervloet, J.A.J. 'Vijfentwintig jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis'

Beschrijving

In 2018 bestaat het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis vijfentwintig jaar. In dit dubbeldikke jubileumnummer blikt Jelle Vervloet terug op de voorbije jaargangen en maakt daarbij een balans op. Herman Havekes beschrijft de institutionele ontwikkeling van het waterschap in de periode 1992-2017 en Maarten Hofstra schetst de beleidsontwikkelingen van het waterbeheer in diezelfde periode. Zowel de instituties (de waterschappen) als de politieke en maatschappelijke visie op waterbeheer werden geconfronteerd met grote veranderingen. Guus Borger schetst met ‘De staat van het water in de geschiedenis’ een breder kader waarin hij zowel de geschiedenis vanaf de Romeinse tijd belicht als ook de veranderende visies op die geschiedenis in de afgelopen eeuw. Daarnaast bevat ook dit nummer de gebruikelijke ‘Peilingen’ en een aantal recensies van recent verschenen boeken.