Foto: pixabay

Tijdschrift op jaargang

De volledige bibliografie van het Tijdschrift voor WaterstaatsGeschiedenis.

EditiePaginaAuteurTitel
2010-10OmslagTvW 19 (6-2010) 1, 0
2010-100Inhoudsopgave en ColofonTvW 19 (6-2010) 1, 00
2010-11-14 Drijven of drooghouden? Inundatie als landbouwmethode in Hollands Noorderkwartier, zestiende - negentiende eeuwTvW 19 (6-2010) 1, 1-14
2010-115-19 Lage dijken, overstroming en bemesting, Het einde van de "bemesting" van de polders op en rond het Kampereiland tijdens de negentiende en twintigste eeuwTvW 19 (6-2010) 1, 15-19
2010-120-32 Gelegenheidsglazen van waterschappen, Een levend(ig)e traditieTvW 19 (6-2010) 1, 20-32
2010-133-35 Boekbespreking: Tim Soens, De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)(Gent 2009)TvW 19 (6-2010) 1, 33-35
2010-135-38 Boekbespreking: Willem van der Ham, Hollandse polders (Amsterdam 2009)TvW 19 (6-2010) 1, 35-38
2010-139-43PeilingenTvW 19 (6-2010) 1, 39-43
2010-144AuteursgegevensTvW 19 (6-2010) 1, 44
2010-1na 44Omslag: SponsorsTvW 19 (6-2010) 1, na 44
2010-2voor 45OmslagTvW 19 (12-2010) 2, voor 45
2010-2voo 45Inhoudsopgave en colofonTvW 19 (12-2010) 2, voo 45
2010-245-56 Van 'niemandsland' tot Meerschap, Duizend jaar waterstaat in Haren bewesten de HondsrugTvW 19 (12-2010) 2, 45-56
2010-257-66 Waar lag de Tieselenswaard? De liggging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaaldTvW 19 (12-2010) 2, 57-66
2010-267-77 , , De verdieping van een artikel over de Westerschelde, DiscussiedossierTvW 19 (12-2010) 2, 67-77
2010-278-80 Boekbespreking: Cordula Rooijendijk, Waterwolven, Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers (Amsterdam.Antwerpen 2009)TvW 19 (12-2010) 2, 78-80
2010-280-81 Boekbespreking: Jan van den Noort, Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta (Hilversum 2009)TvW 19 (12-2010) 2, 80-81
2010-282-87PeilingenTvW 19 (12-2010) 2, 82-87
2010-288Over de auteursTvW 19 (12-2010) 2, 88
2010-2na 88Omslag: SponsorsTvW 19 (12-2010) 2, na 88
2011-10OmslagTvW 20 (6-2011) 1, 0
2011-100Inhoudsopgave en ColofonTvW 20 (6-2011) 1, 00
2011-11-10 "Omme sgmenen lants beste wylle" Het ontstaan van het Waterschap Veluwe (1328-1575)TvW 20 (6-2011) 1, 1-10
2011-111-23 "In reddeloozen toestand gebragt" De geoctrooieerde Vervening in de Krimpenerwaard, 1778-1916TvW 20 (6-2011) 1, 11-23
2011-124-38 "Een beter systeem is later nooit gevonden" De opleiding tot irrigatie-ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, 1850-1980TvW 20 (6-2011) 1, 24-38
2011-139-46 Achter het PolderlandsTvW 20 (6-2011) 1, 39-46
2011-147-51PeilingenTvW 20 (6-2011) 1, 47-51
2011-152Omslag (Over de auteurs)TvW 20 (6-2011) 1, 52
2011-1na 52Omslag (Sponsors)TvW 20 (6-2011) 1, na 52
2011-2voor 53OmslagTvW 20 (12-2011) 2, voor 53
2011-2voor 53Inhoudsopgave en colofonTvW 20 (12-2011) 2, voor 53
2011-253-61 , De oudste dijk van Zeeland? Vondst van een dijkje en terp uit de Romeinse tijd opWalcherenTvW 20 (12-2011) 2, 53-61
2011-262-74 Inundatie van de Wieringermeer in april 1945, Reconstructie van de dijkdoorbraak en overstromingTvW 20 (12-2011) 2, 62-74
2011-275-83 Achter het PolderlandsTvW 20 (12-2011) 2, 75-83
2011-284-86 Boekbespreking: A.A.B. van Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland (Hilversum 2009)TvW 20 (12-2011) 2, 84-86
2011-286-88 Boekbespreking: D.M. van der Schrier, Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken (Kampen 2011)TvW 20 (12-2011) 2, 86-88
2011-288-92 Boekbespreking: Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 (Hilversum 2011)TvW 20 (12-2011) 2, 88-92
2011-292-94 Boekbespreking: Alex van Heezik, De Kering, Over de bouwers van de Stormvloedkering Oosterschelde (Diemen 2011)TvW 20 (12-2011) 2, 92-94
2011-295-100PeilingenTvW 20 (12-2011) 2, 95-100
2011-2na 100Omslag (Over de auteurs)TvW 20 (12-2011) 2, na 100
2011-2na 100Omslag (Sponsors)TvW 20 (12-2011) 2, na 100
2012-1/200-0Omslag, Inhoudsopgave en ColofonTvW 21 (1-2012) 1, 00-0
2012-1/21-10 Denken over natuurrampen, overstromingen en de amfibische cultuurTvW 21 (1-2012) 1, 1-10
2012-1/211-22 Voor als de dijken doorgingen, Maatregelen tegen rivieroverstromingen bij boerderijen, zeventiende-negentiende eeuwTvW 21 (1-2012) 1, 11-22
2012-1/223-38 "Het voordeel eener dubbele defensie", Compartimentering van dijkringen als amfibische strategieTvW 21 (1-2012) 1, 23-38
2012-1/239-47 Natuur en cultuur, Modernisering van hulpverlening na catastrofale overstromingen in de Nederlandse Delta, 1740-1861TvW 21 (1-2012) 1, 39-47
2012-1/248-57 Herinneringscultuur van overstromingsrampen, Gedenkboeken van overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het ZuiderzeegebiedTvW 21 (1-2012) 1, 48-57
2012-1/258-68 , Pennenstrijd over een watersnood, Een cultuur-historisch onderzoek naar de receptie van "Keert u tot Hem die slaat" (1825)TvW 21 (1-2012) 1, 58-68
2012-1/269Over de auteursTvW 21 (1-2012) 1, 69
2012-1/270Omslag en SponsorsTvW 21 (1-2012) 1, 70
2013-1voor 1OmslagTvW 22 (5-2013) 1, voor 1
2013-1voor 1Inhoudsopgave en colofonTvW 22 (5-2013) 1, voor 1
2013-11-5 Frederik Barbarossa en de Noda in 1165TvW 22 (5-2013) 1, 1-5
2013-16-17 De Generale Prins Willempolder, bedijking en bevolking 1650-1655; investeringsmotieven en bevolkingspolitiekTvW 22 (5-2013) 1, 6-17
2013-118-25 Internationale polders in Zuidwest-Nederland, Een bijzonder aspect van de waterstaat van voor de grote fusiegolfTvW 22 (5-2013) 1, 18-25
2013-126-28 Boekbespreking: Marc de Vleesschauwer, Van water landt, van landt weder water, Waterstaat en waterhuishouding in midden-Zeeuws-Vlaanderen, 1600-1999, Geoarcheological en Bioarcheological Studies 14 (Amsterdam 2012)TvW 22 (5-2013) 1, 26-28
2013-128-30 Boekbespreking: Margriet Mijnssen-Dutilh, Een vallei vol water, Waterschapskroniek Vallei & Eeem 1616-2011 (Utrecht/Leusden 2011)TvW 22 (5-2013) 1, 28-30
2013-131-35PeilingenTvW 22 (5-2013) 1, 31-35
2013-136Over de auteursTvW 22 (5-2013) 1, 36
2013-1na 36SponsorTvW 22 (5-2013) 1, na 36
2013-2voor 37OmslagTvW 22 (11-2013) 2, voor 37
2013-2voor 37Inhoudsopgave en colofonTvW 22 (11-2013) 2, voor 37
2013-237-44 Amfibische cultuur, Een vierde strategieTvW 22 (11-2013) 2, 37-44
2013-245-56 'Pour servir de mémoire à la postérité', Herinneringscultuur en overstromingen in het vroegmoderne NamenTvW 22 (11-2013) 2, 45-56
2013-257-68 , Cruquius' aanpak van het Goereese Gat, De casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuwTvW 22 (11-2013) 2, 57-68
2013-269-70 Boekbespreking: Bram Steketee en Hans Willems, Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas, Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-Hertogenbosch (Utrecht 2013)TvW 22 (11-2013) 2, 69-70
2013-270-74 , Boekbespreking: Erik Driessen, Tranen op het land, Zeeuwen en Brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp (Lelystad 2013) en Eva Vriend, Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moet zijn (Amsterdam 2013)TvW 22 (11-2013) 2, 70-74
2013-275-80PeilingenTvW 22 (11-2013) 2, 75-80
2013-281Over de auteursTvW 22 (11-2013) 2, 81
2013-2na 81SponsorsTvW 22 (11-2013) 2, na 81
2014-1voor 1OmslagTvW 23 (5-2014) 1, voor 1
2014-1voor 1Inhoudsopgave en colofonTvW 23 (5-2014) 1, voor 1
2014-11-16 Laatmiddeleeuwse waterstaatskundigen in Vlaanderen, Onderzoek naar effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514TvW 23 (5-2014) 1, 1-16
2014-117-38 Een discussie met twee historisch geografen, Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011TvW 23 (5-2014) 1, 17-38
2014-139-44PeilingenTvW 23 (5-2014) 1, 39-44
2014-1na 44Over de auteursTvW 23 (5-2014) 1, na 44
2014-1na 44SponsorsTvW 23 (5-2014) 1, na 44
2014-2voor 45OmslagTvW 23 (12-2014) 2, voor 45
2014-2voor 45Inhoudsopgave en colofonTvW 23 (12-2014) 2, voor 45
2014-245-55 De Heimanswetering en het Utrechts-Hollandse vredesverdrag van 1202TvW 23 (12-2014) 2, 45-55
2014-256-68 Rijswerk in slikken, De rampzalige bedijkingen van het Verdronken Land van Zuid-Beveland, 1852-1863TvW 23 (12-2014) 2, 56-68
2014-269-81 Het water aan de lippen, De geslaagde aanpal van de financiële malheur van de waterschappen in het midden van de vorige eeuwTvW 23 (12-2014) 2, 69-81
2014-282-90Discussiedossier: De geheimen van het Eemland\\ • Bont, Chris de, 'Dood tij'\\ • Zeiler, Frits David, 'Een moeras van 'eemoties'\\ • Mijnssen-Dutilh, M., 'Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes, De discussie met de historisch-geografen voortgezet'\\ • Borger, Guus J., 'De geheimen van het Eemland'TvW 23 (12-2014) 2, 82-90
2014-291-96PeilingenTvW 23 (12-2014) 2, 91-96
2014-297Over de auteursTvW 23 (12-2014) 2, 97
2014-298SponsorsTvW 23 (12-2014) 2, 98
2015-10OmslagTvW 24 (6-2015) 1, 0
2015-100Inhoudsopgave en colofonTvW 24 (6-2015) 1, 00
2015-11-2Ten geleideTvW 24 (6-2015) 1, 1-2
2015-13-10 Hulpverlening in 's-Hertogenbosch bij de watersnoden van 1740 en 1861TvW 24 (6-2015) 1, 3-10
2015-111-16 Waarom overkomt ons dit?! Religieuze perceptie van grootschalige overstromingen in het Gelders rivierengebied in de periode 1741-1861TvW 24 (6-2015) 1, 11-16
2015-117-23 Ysdammen en yskroppingen, Visie op ijsbestrijding in de grote rivieren gedurende de achttiende eeuw bij een geleerd genootschapTvW 24 (6-2015) 1, 17-23
2015-124-37 , "Voor de ongelukkigen van de watersnood", Historisch onderzoek naar de donormotieven bij watersnoden in de negentiende eeuwTvW 24 (6-2015) 1, 24-37
2015-138-46 De overstromingsramp van 12/13 maart 1906 in het waterschap Oud-Vossemeer, Leerprocessen en omgangsstrategieën in de Zeeuwse polderTvW 24 (6-2015) 1, 38-46
2015-147-49 Boekbesprekingen: Jean Loicq, Les noms de rivières de Wallonie, y compris les régions germanophones. In: Dictionnaire analytique et historique. Mémoires de la Commission Royale de Toponymie en de Dialectologie, section Wallonne, 26. (Leuven en Parijs 2014)TvW 24 (6-2015) 1, 47-49
2015-149-50 Boekbesprekingen: Ton Burgers, Nederlands grote rivieren, Drie eeuwen strijd tegen overstromingen (Utrecht 2014)TvW 24 (6-2015) 1, 49-50
2015-150-51 Boekbesprekingen: Aad de Klerk, De oude kaarten van Zeeland, Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie (Zwolle 2015)TvW 24 (6-2015) 1, 50-51
2015-151-52 Boekbesprekingen: J.H. Notenboom, Verkwanseld erfgoed, Landbouwbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard, 1896-1986 (Bedum 2013)TvW 24 (6-2015) 1, 51-52
2015-153-60PeilingenTvW 24 (6-2015) 1, 53-60
2015-1na 60Over de auteursTvW 24 (6-2015) 1, na 60
2015-1na 60Omslag, SponsorsTvW 24 (6-2015) 1, na 60
2015-20OmslagTvW 24 (12-2015) 2, 0
2015-200Inhoudsopgave en colofonTvW 24 (12-2015) 2, 00
2015-2- Het ontstaan van Groot- en Klein-Kieldrecht (1680-1690), Bedijkingen in het Staats-Spaanse grensgebied bij HulstTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2- De paalworm ins Hollandse zeedijkenTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2- Stoomgemaal bij Tacozijl vroeg voorbeeld van de Delftse schoolTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2- Waterschappen als de oudste democratische instellingen van Nederland, Het ontstaan van een mytheTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2-BoekbesprekingenTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2-PeilingenTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2-Over de auteursTvW 24 (12-2015) 2, -
2016-10OmslagTvW 25 (7-2016) 1, 0
2016-100Inhoudsopgave en colofonTvW 25 (7-2016) 1, 00
2016-1- Waterstaatserfgoed en de grote verhalen van de waterstaatsgeschiedenisTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-1- Spijjkers op laag water? Financiële aspecten van het Nederlandse waterbeheerTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-1- , , De rol van het recht bij het verwezelijken van waterveiligheid, Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomstTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-1-PeilingenTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-1-Over de auteursTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-20OmslagTvW 25 (12-2016) 2, 0
2016-200Inhoudsopgave en colofonTvW 25 (12-2016) 2, 00
2016-2- De bedijkers van de polder Charlois in 1460TvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2- Buitenlandse inmenging in onze rivieren, Twee eeuwen Centrale Commissie voor de RijnvaartTvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2- Waardering en selectie van cultuurhistorische waardevolle duikers en sluizen in ZeelandTvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2-BoekbesprekingenTvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2-PeilingenTvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2-Over de auteursTvW 25 (12-2016) 2, -
2017-10OmslagTvW 26 (9-2017) 1, 0
2017-100Inhoudsopgave en colofonTvW 26 (9-2017) 1, 00
2017-1- Cornelis van Alphen en de afdamming van het Doelse gat, Een omstreden waterstaatkundige ingreep tijdens de Tachtigjarige OorlogTvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1- Waarslieden in de Krimpenerwaard in de zeventiende eeuwTvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1- Duikers, sluizen en kadewerken langs de Lek bij Vianen, Sporen van watermanagement bij archeologisch onderzoek in het kader van 'Ruimte voor de Lek'TvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1- Het verhaal van Has Brinker, Was het wel zijn vinger? Was het wel een dijk?TvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1-BoekbesprekingenTvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1-PeilingenTvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1-Over de auteursTvW 26 (9-2017) 1, -