Foto: pixabay

Tijdschrift op jaargang

De volledige bibliografie van het Tijdschrift voor WaterstaatsGeschiedenis.

EditiePaginaAuteurTitel
1992-11-2Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 1 (5-1992) 1, 1-2
1992-13Van de redactie, Ten geleideTvW 1 (5-1992) 1, 3
1992-14-14 De geur van water, De Haagse grachten en het VerversingskanaalTvW 1 (5-1992) 1, 4-14
1992-115-23 Oude molen- en stuwrechten, Relicten van regalia minoraTvW 1 (5-1992) 1, 15-23
1992-124-33 Waterkracht in Nederland, Van waterrad tot buisturbineTvW 1 (5-1992) 1, 24-33
1992-134-38 Glossarium van waterstaatstermen, Inleiding op de eerste proeveTvW 1 (5-1992) 1, 34-38
1992-139SponsorsTvW 1 (5-1992) 1, 39
1992-241-42Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 1 (11-1992) 2, 41-42
1992-243Ten geleideTvW 1 (11-1992) 2, 43
1992-244-46 De dreigende teloorgang van de WaterstaatskaartTvW 1 (11-1992) 2, 44-46
1992-247-58 Het plan voor een net van doorgaande wegen in de provincie Noord-Holland van 1925TvW 1 (11-1992) 2, 47-58
1992-259-69 De lasten van 'het Hondsbossche' in de oude jurisprudentieTvW 1 (11-1992) 2, 59-69
1992-2 Leeghwater en de BijlmermeerTvW 1 (11-1992) 2,
1992-276-78 Glossarium van waterstaatstermen, De letter aTvW 1 (11-1992) 2, 76-78
1992-279-83 Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1991TvW 1 (11-1992) 2, 79-83
1992-284SponsorsTvW 1 (11-1992) 2, 84
1993-11-2Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 2 (6-1993) 1, 1-2
1993-13-4 In memoriam Prof.dr. J.L. van der GouwTvW 2 (6-1993) 1, 3-4
1993-15-9 De oudste dijk van NederlandTvW 2 (6-1993) 1, 5-9
1993-110-20 Rijnlands bemoeienis met de hoedanigheid van het boezemwater van 1927 tot 1965TvW 2 (6-1993) 1, 10-20
1993-121-25 Een voormalige veenkoepel bij De Zwaluwe (Gemeente Hoge en Lage Zwaluwe, N.Br.)TvW 2 (6-1993) 1, 21-25
1993-126-37 Een kwestie van geld en organisatie, Dijkaanleg en dijkherstel in noordoost-Vlaanderen tijdens de zestiende eeuwTvW 2 (6-1993) 1, 26-37
1993-138-43 Glossarium van waterstaatstermen, De letter bTvW 2 (6-1993) 1, 38-43
1993-144SponsorsTvW 2 (6-1993) 1, 44
1993-245-46Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 2 (11-1993) 2, 45-46
1993-247-57 De landschappelijke ontwikkeling van het Schermereiland tot 1500TvW 2 (11-1993) 2, 47-57
1993-258-74 Een mislukte kolonisatie te Hoogersmilde, Werken en wonen in de Smildervenen in de zeventiende eeuwTvW 2 (11-1993) 2, 58-74
1993-275-79 Hollandse middeleeuwer in Duitsland geëerdTvW 2 (11-1993) 2, 75-79
1993-280-84 Glossarium van waterstaatstermen, De letter dTvW 2 (11-1993) 2, 80-84
1993-285-90 Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1992 (met aanvullingen uit 1991)TvW 2 (11-1993) 2, 85-90
1993-291Boekaankondiging [Leefbaar Laagland]TvW 2 (11-1993) 2, 91
1993-292SponsorsTvW 2 (11-1993) 2, 92
1994-10Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 3 (5-1994) 1, 0
1994-11-12 Dijken en dijkvakken, De ketting en de schakelsTvW 3 (5-1994) 1, 1-12
1994-113-21 Schaalvergroting in de polders in Amstelland in de 17e en 18e eeuwTvW 3 (5-1994) 1, 13-21
1994-122-36 Binnenscheepvaartwegen in Nederland tot 1940, De moeizame integratie van een netwerkTvW 3 (5-1994) 1, 22-36
1994-137-41 Glossarium van waterstaatstermen, De letters e, f gTvW 3 (5-1994) 1, 37-41
1994-142SponsorsTvW 3 (5-1994) 1, 42
1994-242b-42cOmslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 3 (11-1994) 2, 42b-42c
1994-243-51 Vreemde pennen en buitenlandse handen, De Nederlandse negentiende-eeuwse openbare werken in internationaal perspectiefTvW 3 (11-1994) 2, 43-51
1994-252-64 Bedijking en droogmaking van de "Drie Waterlandsche Meeren" tot aan de scheiding der gronden in 1628TvW 3 (11-1994) 2, 52-64
1994-265-84 Dijken en dijkrechten van de Krimpenerwaard voor 1430TvW 3 (11-1994) 2, 65-84
1994-285-89 Glossarium van waterstaatstermen, De letter h, i, jTvW 3 (11-1994) 2, 85-89
1994-290-95 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1993 (met aanvullingen uit 1991 en 1992)TvW 3 (11-1994) 2, 90-95
1994-296SponsorsTvW 3 (11-1994) 2, 96
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)0-00Omslag, colofon, inhoudsopgaveTvW 4 (5-1995) 1, 0-00
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)1VoorwoordTvW 4 (5-1995) 1, 1
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)2Over de auteursTvW 4 (5-1995) 1, 2
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)3-8 Historie van de waterbeheersing in de Nederlandse droogmakerijenTvW 4 (5-1995) 1, 3-8
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)9-20 De twee belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de waterbeheersing en de inpoldering in NederlandTvW 4 (5-1995) 1, 9-20
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)21-32 Het afsluiten van stroomgeulen in de rivieren en estuaria, De ontwikkeling van deze techniek in NederlandTvW 4 (5-1995) 1, 21-32
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)33-40 Albert Brahms, de eerste zeewerende ingenieur aan de Duitse NoordzeekustTvW 4 (5-1995) 1, 33-40
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)41-44 Economische en sociale gevolgen van de stormvloed in 1717TvW 4 (5-1995) 1, 41-44
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)45-46 Grepen uit de geschiedenis van de drainage in noordoost-DuitslandTvW 4 (5-1995) 1, 45-46
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)47-52 Eeuwenoude irrigatiesystemen in Wallis, ZwitserlandTvW 4 (5-1995) 1, 47-52
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)53-58 De prehistorische landontginning in het dal van de Thisvi in zuidwest-Boeotie/midden GriekenlandTvW 4 (5-1995) 1, 53-58
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)59-62 Poleg en Herzliya: twee antieke afwateringssystemen in IsraëlTvW 4 (5-1995) 1, 59-62
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)63-65 De verbetering van het KabaramoerasTvW 4 (5-1995) 1, 63-65
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)66SponsorsTvW 4 (5-1995) 1, 66
1995-266Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 4 (11-1995) 2, 66
1995-267-82 De hulpverlening door de Oeconomische Tak na de watersnood van 1784TvW 4 (11-1995) 2, 67-82
1995-283-97 De Graftermeerpolder, Een negentiende-eeuwse droogmakerij tussen Schermer en BeemsterTvW 4 (11-1995) 2, 83-97
1995-298-99 Boekbespreking: A.M.A.J. Driessen, Watersnood tussen Maas en Waal, overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810 (Walburgpers Zutphen 1994)TvW 4 (11-1995) 2, 98-99
1995-2100-105 Glossarium van waterstaatstermen, De letters c en kTvW 4 (11-1995) 2, 100-105
1995-2106-110 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1994 (met aanvullingen uit 1991 en 1993)TvW 4 (11-1995) 2, 106-110
1995-2111SponsorsTvW 4 (11-1995) 2, 111
1996-10-00Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 5 (5-1996) 1, 0-00
1996-11-10 Studies naar het ontstaan van stormvloeden in Nederland, Een beknopt historisch overzicht tot 1980, met biografische aantekeningenTvW 5 (5-1996) 1, 1-10
1996-111-18 Zoeken naar ruimteTvW 5 (5-1996) 1, 11-18
1996-119-30 Stoomgemalen als industrieel erfgoedTvW 5 (5-1996) 1, 19-30
1996-131-36 Glossarium van waterstaatstermen, De letters l, m, nTvW 5 (5-1996) 1, 31-36
1996-137SponsorsTvW 5 (5-1996) 1, 37
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153038bOmslagTvW 5 (12-1996) 2, 38b
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153038cColofon, inhoudsopgaveTvW 5 (12-1996) 2, 38c
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153039Ten geleideTvW 5 (12-1996) 2, 39
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153040Over de auteursTvW 5 (12-1996) 2, 40
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153041-47 Turfwinning in Laag-Nederland in de Middeleeuwen, Een inleiding op het thema en enige aspecten uit de geologische geschiedenis van het kustgebiedTvW 5 (12-1996) 2, 41-47
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153048-59 Turfwinning en zoutwinning langs de Noordzeekust, Een verbond sinds de ijzertijd?TvW 5 (12-1996) 2, 48-59
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153060-66 De moernering op de Zeeuwse eilandenTvW 5 (12-1996) 2, 60-66
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153067-73 Noord-Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijkingTvW 5 (12-1996) 2, 67-73
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153074-80 Turfwinning en waterstaat in het Groene Hart van Holland vóór 1530TvW 5 (12-1996) 2, 74-80
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153081-91 De tanden van de waterwolf, De rol van de turfwinning bij het ontstaan van het Haarlemmermeer in de vijftiende eeuwTvW 5 (12-1996) 2, 81-91
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153092-97 Turfwinning in het Nedersticht vóór 1530, Beheerst gebruik van onontgonnen venenTvW 5 (12-1996) 2, 92-97
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 153098-104 Discussieverslag studiedag turfwinning vóór 1530TvW 5 (12-1996) 2, 98-104
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530105-109 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1995 (met aanvullingen uit 1993 en 1994)TvW 5 (12-1996) 2, 105-109
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530110SponsorsTvW 5 (12-1996) 2, 110
1997-10OmslagTvW 6 (5-1997) 1, 0
1997-100Colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 6 (5-1997) 1, 00
1997-11-7 Landverlies aan de noordzijde van de Haarlemmermeer voornamelijk in de vijftiende en zestiende eeuwTvW 6 (5-1997) 1, 1-7
1997-18-18 Dijkzorg, een continuüm en opmaat tot geïntegreerd waterbeheer, Beschouwingen naar aanleiding van de geschiedenis van een waterschapTvW 6 (5-1997) 1, 8-18
1997-119-26 Een kunstenaar in de waterstaat: interview met cineast Louis van GasterenTvW 6 (5-1997) 1, 19-26
1997-127-28PeilingenTvW 6 (5-1997) 1, 27-28
1997-129-33 Glossarium van waterschapstermen [waterstaatstermen], De letter oTvW 6 (5-1997) 1, 29-33
1997-134SponsorsTvW 6 (5-1997) 1, 34
1997-234bOmslagTvW 6 (11-1997) 2, 34b
1997-234cColofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 6 (11-1997) 2, 34c
1997-235-45 Het recht op boezem, Rijnland en Rutgers van Rozenburg, De droogmaking van de OosteinderpoelTvW 6 (11-1997) 2, 35-45
1997-246-52 De Diemerdijk, De gevolgen van paalwormvraat in de 18e eeuwTvW 6 (11-1997) 2, 46-52
1997-253-54Peilingen, MededelingenrubriekTvW 6 (11-1997) 2, 53-54
1997-255-56 Landschapsontwikkeling in BrabantTvW 6 (11-1997) 2, 55-56
1997-257-61 Glossarium van waterschapstermen [waterstaatstermen], De letter pTvW 6 (11-1997) 2, 57-61
1997-262-67 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1996 (met aanvullingen uit 1995)TvW 6 (11-1997) 2, 62-67
1997-268SponsorsTvW 6 (11-1997) 2, 68
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat38bOmslagTvW 7 (12-1998) 2, 38b
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat38c-39InhoudsopgaveTvW 7 (12-1998) 2, 38c-39
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat40 Ten geleideTvW 7 (12-1998) 2, 40
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat41-42Over de auteursTvW 7 (12-1998) 2, 41-42
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat43-53 Naar eenheid en eenvoud, De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1850TvW 7 (12-1998) 2, 43-53
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat54-62 Rijkswaterstaat en de waterschappen, Wetgeving en procedures rond de verlening van vergunningen voor openbare werkenTvW 7 (12-1998) 2, 54-62
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat63-74 Subsidiën of andere beneficiën uit de publieke schatkist, Subsidieverlening voor de waterstaatszorg in de negentiende en twintigste eeuwTvW 7 (12-1998) 2, 63-74
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat75-87 Uitgetekend en uitgemeten, De Algemene Dienst van RijkswaterstaatTvW 7 (12-1998) 2, 75-87
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat88-96 J.A. Ringers: grondlegger van de moderne waterstaatTvW 7 (12-1998) 2, 88-96
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat97-105 De handen van 'het genie', Polderwerkers in de negentiende eeuwTvW 7 (12-1998) 2, 97-105
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat106-115 Nederlandse ingenieurs overzee, De ontwikkeling van de moderne irrigatie op Java, 1832-1942TvW 7 (12-1998) 2, 106-115
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat116-124 Twee eeuwen Rijkswaterstaat, Een geschiedenis van drie golven van op- en neergangTvW 7 (12-1998) 2, 116-124
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat125-129 Glossarium van waterschapstermen [waterstaatstermen], De letters q en rTvW 7 (12-1998) 2, 125-129
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat130-135 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1997 (met aanvullingen uit 1995 en 1996)TvW 7 (12-1998) 2, 130-135
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat136SponsorsTvW 7 (12-1998) 2, 136
1998-10OmslagTvW 7 (5-1998) 1, 0
1998-100Colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 7 (5-1998) 1, 00
1998-11-6 Merktekens van stormvloeden aan de Nederlandse kustTvW 7 (5-1998) 1, 1-6
1998-17-16 Een terugblik op de eerste tien jaar van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis (1986-1996)TvW 7 (5-1998) 1, 7-16
1998-117-28 De levensloop van het gemaal Oude RijnTvW 7 (5-1998) 1, 17-28
1998-129-31 Op het gemaal: tien jaar Nederlandse Gemalenstichting 1987-1997TvW 7 (5-1998) 1, 29-31
1998-132-34Peilingen, MededelingenrubriekTvW 7 (5-1998) 1, 32-34
1998-135-37 Boekbespreking: Johannes Schreiner, Der Schauzwang auf Deich und Schleuse: 'Die dwanck op den dijck ind sluese', Die Entwicklung der Deichschauen am unteren Niederrhein vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (Verlag für Regionalgeschichte, Kalkar: Heresbach Stiftung, Bielefeld 1995)TvW 7 (5-1998) 1, 35-37
1998-138SponsorsTvW 7 (5-1998) 1, 38
1999-10OmslagTvW 8 (5-1999) 1, 0
1999-100Colofon, inhoudsopgave en 'Over de auteurs'TvW 8 (5-1999) 1, 00
1999-11-9 Oorlog in het Noord-Hollandse polderland, Waterlinies en waterschappen tijdens de invasie van 1799TvW 8 (5-1999) 1, 1-9
1999-110-22 De oudste deltawerken van West-Europa, Tweeduizend jaar oude dammen en duikers te VlaardingenTvW 8 (5-1999) 1, 10-22
1999-123-35 Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (1)TvW 8 (5-1999) 1, 23-35
1999-136-37Peilingen, MededelingenrubriekTvW 8 (5-1999) 1, 36-37
1999-138Overzicht van functionarissen van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis d.d. januari 1999TvW 8 (5-1999) 1, 38
1999-139-45 Glossarium van waterschapstermen [waterstaatstermen], De letter s: eerste gedeelteTvW 8 (5-1999) 1, 39-45
1999-146SponsorsTvW 8 (5-1999) 1, 46
1999-246bOmslagTvW 8 (11-1999) 2, 46b
1999-246cColofon, inhoudsopgaveTvW 8 (11-1999) 2, 46c
1999-247-56 Claes Vastersz. Stierp (circa 1615-circa 1685), Landmeter te Akersloot in Noord-HollandTvW 8 (11-1999) 2, 47-56
1999-257-66 De getijmolens van MiddelburgTvW 8 (11-1999) 2, 57-66
1999-267-80 Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (2), ScheepvaartsluizenTvW 8 (11-1999) 2, 67-80
1999-281-88 Glossarium van waterstaatstermen, De letter s: tweede gedeelteTvW 8 (11-1999) 2, 81-88
1999-289-94 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1998 (met aanvullingen uit 1996 en 1997)TvW 8 (11-1999) 2, 89-94
1999-295Peilingen, MededelingenrubriekTvW 8 (11-1999) 2, 95
1999-296-97 Boekbespreking: Petra J.E.M. van Dam, Vissen in veenmeren, De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530, Hollandse Studiën 34 (Verloren, Hilversum 1998)TvW 8 (11-1999) 2, 96-97
1999-298Over de auteursTvW 8 (11-1999) 2, 98
1999-299SponsorsTvW 8 (11-1999) 2, 99
2000-10OmslagTvW 9 (5-2000) 1, 0
2000-10Colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 9 (5-2000) 1, 0
2000-11-18 De natuur herboren, De ecologische wending in het Nederlandse waterbeheerTvW 9 (5-2000) 1, 1-18
2000-119-33 Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (3), Overige objecten en slotTvW 9 (5-2000) 1, 19-33
2000-134-47 Tussen algemeen en plaatselijk belang, De verwerping van Tak van Poortvliets ontwerp-Kanalenwet in 1879TvW 9 (5-2000) 1, 34-47
2000-148-52 Glossarium van waterstaatstermen, De letters t en uTvW 9 (5-2000) 1, 48-52
2000-153Peilingen, MededelingenrubriekTvW 9 (5-2000) 1, 53
2000-154SponsorsTvW 9 (5-2000) 1, 54
2000-254b-54cOmslag, colofon, inhoudsopgaveTvW 9 (11-2000) 2, 54b-54c
2000-255-66 Rijkswaterstaat en kerkenbouw in Friesland, 1824-1868TvW 9 (11-2000) 2, 55-66
2000-267-76 Schadevergoeding bijj militaire inundaties, Van het ontzet van Leiden tot de Tweede WereldoorlogTvW 9 (11-2000) 2, 67-76
2000-277-88 Een dilemma: de Lek of de Linge? De afwatering van de Vijfheerenlanden (1750-1825)TvW 9 (11-2000) 2, 77-88
2000-289-93 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1999 (met aanvullingen uit 1996, 1997 en 1998)TvW 9 (11-2000) 2, 89-93
2000-294-99 Glossarium van waterstaatstermen, De letter vTvW 9 (11-2000) 2, 94-99
2000-2100-101Peilingen, MededelingenrubriekTvW 9 (11-2000) 2, 100-101
2000-2102Over de auteursTvW 9 (11-2000) 2, 102
2000-2103SponsorsTvW 9 (11-2000) 2, 103
2001-10-00Omslag, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 10 (5-2001) 1, 0-00
2001-11-11 "Scuren ende diepen", De strijd tegen de verlanding van de Hollandse IJssel als gevolg van de afdamming in 1285, tot circa 1550TvW 10 (5-2001) 1, 1-11
2001-112-15 Een Biografisch Woordenboek van de Waterstaat van de twintigste eeuwTvW 10 (5-2001) 1, 12-15
2001-116-20 Johan van Veen, Geboren 21 december 1893 te Uithuizermeeden, overleden 9 december 1959 te 's-Gravenhage. Werd onder meer bekend door: Studiedienst Benedenrivieren, DeltaplanTvW 10 (5-2001) 1, 16-20
2001-121-32 Tijd voor waterkwaliteit, Wetgever, waterschap en de waterkwaliteitszorg 1900-1970TvW 10 (5-2001) 1, 21-32
2001-133-39 Glossarium van waterstaatstermen, De letter wTvW 10 (5-2001) 1, 33-39
2001-140-41Peilingen, MededelingenrubriekTvW 10 (5-2001) 1, 40-41
2001-142SponsorsTvW 10 (5-2001) 1, 42
2001-242b-42Omslag, , colofon, inhoudsopgaveTvW 10 (12-2001) 2, 42b-42
2001-243-47 Aflaat en waterstaat, Bekommerde paus Leo X zich om de toestand van de Nederlandse zeedijken?TvW 10 (12-2001) 2, 43-47
2001-248-53 Gerrit Jan van den Broek, Geboren 8 november 1879 te Dordrecht, overleden 6 oktober 1935 te Bad Nauheim. In 1909 gehuwd met jonkvrouw R.G.C. van Beijma thoe Kingma. Werd onder meer bekend door havenaanleg en het RijkswegenplanTvW 10 (12-2001) 2, 48-53
2001-254-66 Het ontstaan van het Sneekermeer in relatie tot de ontginning van een laagveengebied, 950-1300TvW 10 (12-2001) 2, 54-66
2001-267-68 Boekbespreking: J.N.H. Elerie, Weerbarstig land, Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest (diss. Groningen 1998)TvW 10 (12-2001) 2, 67-68
2001-269-75 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2000 (met aanvullingen uit 1999)TvW 10 (12-2001) 2, 69-75
2001-276-77Peilingen, MededelingenrubriekTvW 10 (12-2001) 2, 76-77
2001-278-83 Glossarium van waterstaatstermen, De letter zTvW 10 (12-2001) 2, 78-83
2002-10-00Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 11 (5-2002) 1, 0-00
2002-11-5 Waterstaat bij Van Deventer, Uitwateringssluizen en -duikers op de Zeeuwse stadsplattegronden van Jacob van DeventerTvW 11 (5-2002) 1, 1-5
2002-16-11 Een ingenieur met visie, prof.dr.ir. Willem Johan van Blommestein (1905-1985)TvW 11 (5-2002) 1, 6-11
2002-112-24 Waterschapsconcentratie in Noord-Holland, De oprichting van Waterschap Het Lange Rond (1997)TvW 11 (5-2002) 1, 12-24
2002-125-27Peilingen, MededelingenrubriekTvW 11 (5-2002) 1, 25-27
2002-128SponsorsTvW 11 (5-2002) 1, 28
2002-228b-28cOmslag, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 11 (12-2002) 2, 28b-28c
2002-229 In memoriam ir. J.J. (Jan) Pilon (Amsterdam, 17 mei 1928 - Rotterdam, 5 juli 2002)TvW 11 (12-2002) 2, 29
2002-230-38 Het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn buren in de negentiende en twintigste eeuwTvW 11 (12-2002) 2, 30-38
2002-239-46 Cornelis Willem Lely, Geboren 9 juni 1885 te Deventer, overleden 8 april 1932 te Aintree bij Liverpool. Gehuwd met C.W. Lodder. Kreeg vooral bekendheid door (berekeningen voor) rivierverbeteringTvW 11 (12-2002) 2, 39-46
2002-247-50 Boekbesprekingen: B. Dolfing, Waterbeheer geregeld? Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800 (zp, zd. ([diss. Leiden] 2000)TvW 11 (12-2002) 2, 47-50
2002-250-55 Boekbesprekingen: K. d'Angremond en G.J. Schiereck (red.), Het verjaagde water, Roman van A. den Doolaard bezorgd door K. d'Angremond en G.J. Schiereck (Delft University Press, Delft 2001)TvW 11 (12-2002) 2, 50-55
2002-256-62 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2001 (met aanvullingen uit 2000)TvW 11 (12-2002) 2, 56-62
2002-263-64Peilingen, MededelingenrubriekTvW 11 (12-2002) 2, 63-64
2002-265SponsorsTvW 11 (12-2002) 2, 65
2003-10-00Omslag, inhoudsopgveTvW 12 (5-2003) 1, 0-00
2003-11-10 Leeghwater, Schabaelje en Hoejewilt, De eerste en tweede druk van Leeghwaters Kleyne Chronycke vergelekenTvW 12 (5-2003) 1, 1-10
2003-111-20 "Nooyt gehoorde hooge waeteren", Bestuurlijke, technische en sociale aspecten, in het bijzonder de hulpverlening, van de overstromingsramp in de Over-Betuwe in 1740-1741TvW 12 (5-2003) 1, 11-20
2003-121-31 Watersnoodramp van 1953 was te voorkomenTvW 12 (5-2003) 1, 21-31
2003-132-38 Anton Adriaan Mussert, Geboren 11 mei 1894 te Werkendam, overleden 7 mei 1946 te 's-Gravenhage. Gehuwd met M. Witlam. Kreeg als ingenieur vooral bekendheid door het Amsterdam-Rijnkanaal en de wegenproblematiekTvW 12 (5-2003) 1, 32-38
2003-139-40 Boekbesprekingen: P. Vesters (red.), De Stelling van Amsterdam, Harnas voor de hoofdstad (Matrijs, Utrecht 2003)TvW 12 (5-2003) 1, 39-40
2003-141-42 Boekbesprekingen: Ludy Giebels, Hollands water, Het Hoogheemraadschap van Rijnland na 1857 (Matrijs, Utrecht 2002)TvW 12 (5-2003) 1, 41-42
2003-143-44 Boekbesprekingen: R. Polderman en C.J.M. Tak, Gemalen ... het behouden waard (Nederlandse Gemalenstichting en Tak Architectenbureau, Arnhem 2001)TvW 12 (5-2003) 1, 43-44
2003-145-46Peilingen, MededelingenrubriekTvW 12 (5-2003) 1, 45-46
2003-147Over de auteursTvW 12 (5-2003) 1, 47
2003-148SponsorsTvW 12 (5-2003) 1, 48
2003-2: Rijnland onbegrensd0OmslagTvW 12 (5-2003) 2, 0
2003-2: Rijnland onbegrensd00Colofon, inhoudsopgaveTvW 12 (5-2003) 2, 00
2003-2: Rijnland onbegrensd49 VoorwoordTvW 12 (5-2003) 2, 49
2003-2: Rijnland onbegrensd50-58 Rijnland onbegrensd: watergrenzen en kennisgrenzenTvW 12 (5-2003) 2, 50-58
2003-2: Rijnland onbegrensd59-68 Rijnland en WoerdenTvW 12 (5-2003) 2, 59-68
2003-2: Rijnland onbegrensd69-78 Rijnland en de rivieren. Inrichting en vormgeving van de Hollandse rivierzorg in de achttiende eeuwTvW 12 (5-2003) 2, 69-78
2003-2: Rijnland onbegrensd79-88 Het weer in Rijnland, Beschrijven of meten: een wereld van verschilTvW 12 (5-2003) 2, 79-88
2003-2: Rijnland onbegrensd89-98 Eerst het zout en dan het zoet, Verzilting en de aanvoer van zoet water voor Zuid-HollandTvW 12 (5-2003) 2, 89-98
2003-2: Rijnland onbegrensd99-106 Een buur van formaat, Twintigste-eeuws waterbeheer in Amsterdam-WestTvW 12 (5-2003) 2, 99-106
2003-2: Rijnland onbegrensd107-111 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2002 (met aanvullingen uit 2000 en 2001)TvW 12 (5-2003) 2, 107-111
2003-2: Rijnland onbegrensd112-113Over de auteursTvW 12 (5-2003) 2, 112-113
2003-2: Rijnland onbegrensd114Sponsor'TvW 12 (5-2003) 2, 114
2004-10-00Omslag, colofon, inhoudsopgaveTvW 13 (8-2004) 1, 0-00
2004-11-12 Petrus de Sonnaville (1765-1837), Heemraad en dijkgraaf van de Schermeer, stadsarts en politicusTvW 13 (8-2004) 1, 1-12
2004-113-28 Hoe innovatief is de Rijkswaterstaat? Een langetermijn-analyse van de wegen, rivieren en kustverdediging (1950-2000)TvW 13 (8-2004) 1, 13-28
2004-129-36 Kwetsbaar Holland, Of: hoe de laagste delen van Nederland steeds net aan een ramp ontsnaptenTvW 13 (8-2004) 1, 29-36
2004-137-40 Boekbesprekingen: J.L. Kool-Blokland, De Rand van 't Land, Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Werken deel 13 (Middelburg 2003)TvW 13 (8-2004) 1, 37-40
2004-141-42 Boekbesprekingen: Reactie op 'Gemalen bekeken en gewogen' door A.F.J. Niemeijer in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12 (2003), p. 43-44TvW 13 (8-2004) 1, 41-42
2004-143-44Peilingen, MededelingenrubriekTvW 13 (8-2004) 1, 43-44
2004-145Over de auteursTvW 13 (8-2004) 1, 45
2004-146SponsorsTvW 13 (8-2004) 1, 46
2004-246b-46cOmslag, Colofon, Inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 13 (12-2004) 2, 46b-46c
2004-247-59 Eendenkooien in Rijnland in de vroegmoderne tijdTvW 13 (12-2004) 2, 47-59
2004-260-68 Hendrik Wortman, Geboren te Amersfoort 25 maart 1859, overleden te Den Haag 21 oktober 1939. Ongehuwd. Kreeg bekendheid door havens en de ZuiderzeewerkenTvW 13 (12-2004) 2, 60-68
2004-269-75 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2003 (met aanvullingen uit 2001 en 2002)TvW 13 (12-2004) 2, 69-75
2004-276-77 Boekbesprekingen: Wim Coster, Leven met het water in de IJsseldelta, Een waterschapsgeschiedenis. IJsselacademie publicatie nr. 158 (Kampen 2002)TvW 13 (12-2004) 2, 76-77
2004-277-80 Boekbesprekingen: Willem van der Ham, Meester van de Zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959 (Balans, Amsterdam 2003)TvW 13 (12-2004) 2, 77-80
2004-280-81 Boekbesprekingen: J. Hagen, Waterschappen, veenpolders en particuliere polders in Midden- en Zuid-Friesland, Verzamelinventaris van de gedeponeerde archieven van het voormalige waterschap Boarnferd 1754-1983 (Wetterskip Boarn en Klif, Joure 2000)TvW 13 (12-2004) 2, 80-81
2004-282-83Peilingen, MededelingenrubriekTvW 13 (12-2004) 2, 82-83
2004-284SponsorsTvW 13 (12-2004) 2, 84
2005-10-00Omslag, Colofon, Inhoudsopgave, ''Over de auteurs', RectificatiTvW 14 (8-2005) 1, 0-00
2005-11-10 De afsluiting van de Boorne naar de Middelzee, Een waterstaatkundige ommekeer in Zuidwest-Friesland omstreeks 1200-1220TvW 14 (8-2005) 1, 1-10
2005-111-21 Max BongaertsTvW 14 (8-2005) 1, 11-21
2005-122-26 Boekbesprekingen: W. van Ravesteijn en J. Kop (red.), Bouwen in de Archipel, Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000 (Walburg Pers, Zutphen 2004)TvW 14 (8-2005) 1, 22-26
2005-126-28 Boekbesprekingen: Jan van den Noort, De hand in eigen boezem, Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003 (Verloren, Hilversum 2003)TvW 14 (8-2005) 1, 26-28
2005-129-30 Boekbesprekingen: Hans Willems en Bram Steketee, Verboden Kringen, Vrije schootsvelden en innundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw (Adr. Heinen, 's-Hertogenbosch 2003)TvW 14 (8-2005) 1, 29-30
2005-131-32Peilingen, MededelingenrubriekTvW 14 (8-2005) 1, 31-32
2005-134SponsorsTvW 14 (8-2005) 1, 34
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 140434b-34cOmslag, Colofon, InhoudsopgaveTvW 14 (8-2005) 2, 34b-34c
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 140435-36 Woord voorafTvW 14 (8-2005) 2, 35-36
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 140437-47 Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen, Een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands ComitéTvW 14 (8-2005) 2, 37-47
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 140448-58 Het fysisch-geografisch onderzoek en de ontstaansgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen: een status quaestionisTvW 14 (8-2005) 2, 48-58
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 140459-68 Het verzwolgen cultuurlandschap, Archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-VlaanderenTvW 14 (8-2005) 2, 59-68
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 140469-78 Het reconstrueren van verdronken middeleeuwse landschappen: een utopie? Een methodologische bijdrage toegepast op een deel van westelijk Zeeuws-VlaanderenTvW 14 (8-2005) 2, 69-78
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 140479-89 1404 in Vlaanderen, De eerste Sint-Elisabethsvloed in het licht van de waterstaatsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakteTvW 14 (8-2005) 2, 79-89
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 140490-95 Walcheren en de stormvloed van 19 november 1404TvW 14 (8-2005) 2, 90-95
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 140496-106 Van Boterzande tot Wevelswaele, Archeologische gegevens van verdronken dorpen in West-Zeeuws-VlaanderenTvW 14 (8-2005) 2, 96-106
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404107-115LiteratuurlijstTvW 14 (8-2005) 2, 107-115
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404116-120 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2004 (met aanvullingen uit 2003)TvW 14 (8-2005) 2, 116-120
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404121-123 Boekbesprekingen: W. van der Ham en I. Jacobs (red.), Hoge dijken, diepe gronden, Land en water tussen Rotterdam en Gouda: een geschiedenis van Schieland (Matrijs, Utrecht 2004)TvW 14 (8-2005) 2, 121-123
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404123-126 Boekbesprekingen: J. Drewes e.a. (red.), Alkmaar, stad en regio, Alkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd. Alkmaarse historische reeks XII (Verloren, Hilversum 2004)TvW 14 (8-2005) 2, 123-126
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404127-128Over de auteursTvW 14 (8-2005) 2, 127-128
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404129SponsorsTvW 14 (8-2005) 2, 129
2006-10-00Omslag, colofon, inhoudsopgave, 'Over de auteurs'TvW 15 (8-2006) 1, 0-00
2006-11-11 Besluitvorming rond de droogmaking van de VierambachtspolderTvW 15 (8-2006) 1, 1-11
2006-112-27 Een spiraal van waterbouw en natuurgeweld: de beteugeling van de Sampeanrivier, Oost-Java, vanuit ecologisch perspectief, 1832-1995TvW 15 (8-2006) 1, 12-27
2006-128-37 Van Waterstaat tot Wederopbouw, Het leven van dr.ir. Johannes Aleidis Ringers (1885-1965)TvW 15 (8-2006) 1, 28-37
2006-138-39Peilingen, MededelingenrubriekTvW 15 (8-2006) 1, 38-39
2006-140-42 Boekbesprekingen: De Nieuwe Waterstaatsgeschiedenis, Themanummer Holland, Historisch Tijdschrift 36(2004)3, 128-312TvW 15 (8-2006) 1, 40-42
2006-142-45 Boekbesprekingen: A. van 't Riet, Meeten, boren en besien. Turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800 (Verloren, Hilversum 2005)TvW 15 (8-2006) 1, 42-45
2006-146SponsorsTvW 15 (8-2006) 1, 46
2006-246b-46cOmslag, Colofon, Inhoudsopgave, Over de auteursTvW 15 (12-2006) 2, 46b-46c
2006-247-65 Onder de Biesbosch, Historisch-geografische en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van het in 1421 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote WaardTvW 15 (12-2006) 2, 47-65
2006-266-77 Victor Jean Pierre de Blocq van KuffelerTvW 15 (12-2006) 2, 66-77
2006-278-82 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis, Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2005 (met aanvullingen uit 2002, 2003 en 2004)TvW 15 (12-2006) 2, 78-82
2006-283-85Peilingen, MededelingenrubriekTvW 15 (12-2006) 2, 83-85
2006-287-88 Boekbesprekingen: Tom van der Aalst e.a. Honderd jaar Bergsche Maas, de scheiding van Maas en Waal (Pictures Publishers, Wijk en Aalburg 2004)TvW 15 (12-2006) 2, 87-88
2006-289-92 Boekbesprekingen: Maurits Willem Ertsen, Prescribing perfection, emergence of an engineering irrrigation design approach in the Netherlands East Indies and its lagacy, 1830-1990 (diss. Delft 2005)TvW 15 (12-2006) 2, 89-92
2006-293-94 Boekbesprekingen: M. van Tielhof en P.J.E.M. van Dam, Waterstaat in stedenland, Het Hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Matrijs, Utrecht 2006)TvW 15 (12-2006) 2, 93-94
2006-296SponsorsTvW 15 (12-2006) 2, 96
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven00Omslag, 'Inhoudsopgave en Colofon'TvW 16 (8-2007) 1, 00
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven1Ten geleideTvW 16 (8-2007) 1, 1
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven2-10 Lost villages - the Dutch way. De dynamiek van land en water en de verdronken oorden in westelijk Noord-BrabantTvW 16 (8-2007) 1, 2-10
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven11-18 New Orleans aan het IJ? Een waardering van moderne en oude dijkdoorbrakenTvW 16 (8-2007) 1, 11-18
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven19-26 1825: de 'vergeten' watersnoodTvW 16 (8-2007) 1, 19-26
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven27-33 Dr.ir. J.A. Ringers en de landsverdediging, Of: hoe in 1939 een burger het leger te hulp schootTvW 16 (8-2007) 1, 27-33
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven34-45 The development of modern river management in JapanTvW 16 (8-2007) 1, 34-45
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven46-55 Rijnoeverstaten in de Europese Unie ondernemen acties na vergiftigings- en overstromingsrampenTvW 16 (8-2007) 1, 46-55
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven56-60 "Een werkzaam leven in dienst van de waterstaatsgeschiedenis", laudatio uitgesproken op donderdag 2 november 2006 ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Gerard van de Ven als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis aan de Universiteit van AmsterdamTvW 16 (8-2007) 1, 56-60
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven61-66 Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de VenTvW 16 (8-2007) 1, 61-66
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven67-68AuteursgegevensTvW 16 (8-2007) 1, 67-68
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Venna 68advertentie: WaterbankTvW 16 (8-2007) 1, na 68
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Venna 68Omslag, 'Sponsors'TvW 16 (8-2007) 1, na 68
2007-2OmslagTvW 16 (12-2007) 2,
2007-2voor 69Inhoudsopgave, ColofonTvW 16 (12-2007) 2, voor 69
2007-269-92 Doordachte dieptelijnen op Rotterdamse rivierkaarten, De Nieuwe Maas in 1697 door Pierre Ancelin gekarteerdTvW 16 (12-2007) 2, 69-92
2007-293-107 "Het licht op den kandelaar en niet in de duisternis gewandeld" Hendrik Verdonk en andere negentiende-eeuwse plannenmakersTvW 16 (12-2007) 2, 93-107
2007-2108-119 "'t voornaamste onderwerp in Holland", De betekenis van koning Lodewijk voor de nationale waterstaatszorg (1806-1810)TvW 16 (12-2007) 2, 108-119
2007-2120-122 Boekbespreking: Helga S. Danner e.a. (red.), Polder pioneers, The influence of Dutch engineers on water management in Europe, 1600-2000, Nederlandse Geografische Studies 338 (Utrecht 2005). 177 blz. geïll., ISBN 90-6809-378-9TvW 16 (12-2007) 2, 120-122
2007-2123-124PeilingenTvW 16 (12-2007) 2, 123-124
2007-2125AuteursgegevensTvW 16 (12-2007) 2, 125
2007-2126SponsorsTvW 16 (12-2007) 2, 126
2008-10OmslagTvW 17 (6-2008) 1, 0
2008-100inhoudsopgave colofonTvW 17 (6-2008) 1, 00
2008-11-12 "De Stadsdocke van Middelburgh". De geschiedenis van het oudste getijdevrije havendok van NederlandTvW 17 (6-2008) 1, 1-12
2008-113-21 Boden en bussen, Waterschapsboden en hun ambtsinsigne in Noord-Holland rond 1800TvW 17 (6-2008) 1, 13-21
2008-122-31 Waardig voortbouwen in aangegeven richting, Ontwikkeling en voortbestaan van een Nederlands-Indische irrigatiebenaderingTvW 17 (6-2008) 1, 22-31
2008-132-34 Boekbespreking: Willem van Ham, Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken (Amsterdam 2007)TvW 17 (6-2008) 1, 32-34
2008-135PeilingenTvW 17 (6-2008) 1, 35
2008-136AuteursgegevensTvW 17 (6-2008) 1, 36
2008-1na 36SponsorsTvW 17 (6-2008) 1, na 36
2008-2voor 37Omslag, Inhoudsopgave en ColofonTvW 17 (12-2008) 2, voor 37
2008-237-46 Vijfentwintig peilingen naar Nederland en het waterTvW 17 (12-2008) 2, 37-46
2008-247-61 Boeren op het moer of blij met de klei, Disciplines in dicussie over de ontginningsgeschiedenis van EemlandTvW 17 (12-2008) 2, 47-61
2008-262-71 Willem Jacobus Hendirkus HarmsenTvW 17 (12-2008) 2, 62-71
2008-272-74 Boekbespreking: Tom Sintobin (red.), 'Getemd maar rusteloos'. De Zuiderzee verbeeld - een multidisciplinair onderzoek (Uitgverij Verloren; Hilversum 2008)TvW 17 (12-2008) 2, 72-74
2008-274-77 Boekbespreking: Alex van Heezik, Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid of de opkomst en ondergang van het streven naar de normale rivier (HTN Historische Producties, Den Haag/Haarlem 2007)TvW 17 (12-2008) 2, 74-77
2008-278-79PeilingenTvW 17 (12-2008) 2, 78-79
2008-280AuteursgegevensTvW 17 (12-2008) 2, 80
2008-282SponsorsTvW 17 (12-2008) 2, 82
2009-10OmslagTvW 18 (6-2009) 1, 0
2009-100Inhoudsopgave en ColofonTvW 18 (6-2009) 1, 00
2009-11-6 Actieve ontginners of slimme investeerders? De kartuizers van Monnikhuizen bij Arnhem" goederenbezit en watermanagementTvW 18 (6-2009) 1, 1-6
2009-17-19 Het Bildt (1505), De oudste 'renaissancepolder' van Nederland?TvW 18 (6-2009) 1, 7-19
2009-120-21 Boekbespreking: Paul de Schipper, De slag om de Oosterschelde (Amsterdam/Antwerpen 2008)TvW 18 (6-2009) 1, 20-21
2009-122-24PeilingenTvW 18 (6-2009) 1, 22-24
2009-1na 24AuteursgegevensTvW 18 (6-2009) 1, na 24
2009-1na 24Omslag: SponsorsTvW 18 (6-2009) 1, na 24
2009-2voor 25OmslagTvW 18 (12-2009) 2, voor 25
2009-2voor 25Inhoudsopgave en ColofonTvW 18 (12-2009) 2, voor 25
2009-225-39 , De Westerschelde, natuurlijk? Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatstTvW 18 (12-2009) 2, 25-39
2009-240-50 Eerbiedwaardig of uit de tijd? De positie van de waterschappen tussen 1795 en 1870TvW 18 (12-2009) 2, 40-50
2009-251-52 Boekbespreking: J.P.A. Louman, Fries waterstaatsbestuur. Een geschiedenis van waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (Amsterdam 2007TvW 18 (12-2009) 2, 51-52
2009-253-56PeilingenTvW 18 (12-2009) 2, 53-56
2009-257AuteursgegevensTvW 18 (12-2009) 2, 57
2009-258Omslag: sponsorsTvW 18 (12-2009) 2, 58
2010-10OmslagTvW 19 (6-2010) 1, 0
2010-100Inhoudsopgave en ColofonTvW 19 (6-2010) 1, 00
2010-11-14 Drijven of drooghouden? Inundatie als landbouwmethode in Hollands Noorderkwartier, zestiende - negentiende eeuwTvW 19 (6-2010) 1, 1-14
2010-115-19 Lage dijken, overstroming en bemesting, Het einde van de "bemesting" van de polders op en rond het Kampereiland tijdens de negentiende en twintigste eeuwTvW 19 (6-2010) 1, 15-19
2010-120-32 Gelegenheidsglazen van waterschappen, Een levend(ig)e traditieTvW 19 (6-2010) 1, 20-32
2010-133-35 Boekbespreking: Tim Soens, De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)(Gent 2009)TvW 19 (6-2010) 1, 33-35
2010-135-38 Boekbespreking: Willem van der Ham, Hollandse polders (Amsterdam 2009)TvW 19 (6-2010) 1, 35-38
2010-139-43PeilingenTvW 19 (6-2010) 1, 39-43
2010-144AuteursgegevensTvW 19 (6-2010) 1, 44
2010-1na 44Omslag: SponsorsTvW 19 (6-2010) 1, na 44
2010-2voor 45OmslagTvW 19 (12-2010) 2, voor 45
2010-2voo 45Inhoudsopgave en colofonTvW 19 (12-2010) 2, voo 45
2010-245-56 Van 'niemandsland' tot Meerschap, Duizend jaar waterstaat in Haren bewesten de HondsrugTvW 19 (12-2010) 2, 45-56
2010-257-66 Waar lag de Tieselenswaard? De liggging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaaldTvW 19 (12-2010) 2, 57-66
2010-267-77 , , De verdieping van een artikel over de Westerschelde, DiscussiedossierTvW 19 (12-2010) 2, 67-77
2010-278-80 Boekbespreking: Cordula Rooijendijk, Waterwolven, Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers (Amsterdam.Antwerpen 2009)TvW 19 (12-2010) 2, 78-80
2010-280-81 Boekbespreking: Jan van den Noort, Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta (Hilversum 2009)TvW 19 (12-2010) 2, 80-81
2010-282-87PeilingenTvW 19 (12-2010) 2, 82-87
2010-288Over de auteursTvW 19 (12-2010) 2, 88
2010-2na 88Omslag: SponsorsTvW 19 (12-2010) 2, na 88
2011-10OmslagTvW 20 (6-2011) 1, 0
2011-100Inhoudsopgave en ColofonTvW 20 (6-2011) 1, 00
2011-11-10 "Omme sgmenen lants beste wylle" Het ontstaan van het Waterschap Veluwe (1328-1575)TvW 20 (6-2011) 1, 1-10
2011-111-23 "In reddeloozen toestand gebragt" De geoctrooieerde Vervening in de Krimpenerwaard, 1778-1916TvW 20 (6-2011) 1, 11-23
2011-124-38 "Een beter systeem is later nooit gevonden" De opleiding tot irrigatie-ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, 1850-1980TvW 20 (6-2011) 1, 24-38
2011-139-46 Achter het PolderlandsTvW 20 (6-2011) 1, 39-46
2011-147-51PeilingenTvW 20 (6-2011) 1, 47-51
2011-152Omslag (Over de auteurs)TvW 20 (6-2011) 1, 52
2011-1na 52Omslag (Sponsors)TvW 20 (6-2011) 1, na 52
2011-2voor 53OmslagTvW 20 (12-2011) 2, voor 53
2011-2voor 53Inhoudsopgave en colofonTvW 20 (12-2011) 2, voor 53
2011-253-61 , De oudste dijk van Zeeland? Vondst van een dijkje en terp uit de Romeinse tijd opWalcherenTvW 20 (12-2011) 2, 53-61
2011-262-74 Inundatie van de Wieringermeer in april 1945, Reconstructie van de dijkdoorbraak en overstromingTvW 20 (12-2011) 2, 62-74
2011-275-83 Achter het PolderlandsTvW 20 (12-2011) 2, 75-83
2011-284-86 Boekbespreking: A.A.B. van Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland (Hilversum 2009)TvW 20 (12-2011) 2, 84-86
2011-286-88 Boekbespreking: D.M. van der Schrier, Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken (Kampen 2011)TvW 20 (12-2011) 2, 86-88
2011-288-92 Boekbespreking: Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 (Hilversum 2011)TvW 20 (12-2011) 2, 88-92
2011-292-94 Boekbespreking: Alex van Heezik, De Kering, Over de bouwers van de Stormvloedkering Oosterschelde (Diemen 2011)TvW 20 (12-2011) 2, 92-94
2011-295-100PeilingenTvW 20 (12-2011) 2, 95-100
2011-2na 100Omslag (Over de auteurs)TvW 20 (12-2011) 2, na 100
2011-2na 100Omslag (Sponsors)TvW 20 (12-2011) 2, na 100
2012-1/200-0Omslag, Inhoudsopgave en ColofonTvW 21 (1-2012) 1, 00-0
2012-1/21-10 Denken over natuurrampen, overstromingen en de amfibische cultuurTvW 21 (1-2012) 1, 1-10
2012-1/211-22 Voor als de dijken doorgingen, Maatregelen tegen rivieroverstromingen bij boerderijen, zeventiende-negentiende eeuwTvW 21 (1-2012) 1, 11-22
2012-1/223-38 "Het voordeel eener dubbele defensie", Compartimentering van dijkringen als amfibische strategieTvW 21 (1-2012) 1, 23-38
2012-1/239-47 Natuur en cultuur, Modernisering van hulpverlening na catastrofale overstromingen in de Nederlandse Delta, 1740-1861TvW 21 (1-2012) 1, 39-47
2012-1/248-57 Herinneringscultuur van overstromingsrampen, Gedenkboeken van overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het ZuiderzeegebiedTvW 21 (1-2012) 1, 48-57
2012-1/258-68 , Pennenstrijd over een watersnood, Een cultuur-historisch onderzoek naar de receptie van "Keert u tot Hem die slaat" (1825)TvW 21 (1-2012) 1, 58-68
2012-1/269Over de auteursTvW 21 (1-2012) 1, 69
2012-1/270Omslag en SponsorsTvW 21 (1-2012) 1, 70
2013-1voor 1OmslagTvW 22 (5-2013) 1, voor 1
2013-1voor 1Inhoudsopgave en colofonTvW 22 (5-2013) 1, voor 1
2013-11-5 Frederik Barbarossa en de Noda in 1165TvW 22 (5-2013) 1, 1-5
2013-16-17 De Generale Prins Willempolder, bedijking en bevolking 1650-1655; investeringsmotieven en bevolkingspolitiekTvW 22 (5-2013) 1, 6-17
2013-118-25 Internationale polders in Zuidwest-Nederland, Een bijzonder aspect van de waterstaat van voor de grote fusiegolfTvW 22 (5-2013) 1, 18-25
2013-126-28 Boekbespreking: Marc de Vleesschauwer, Van water landt, van landt weder water, Waterstaat en waterhuishouding in midden-Zeeuws-Vlaanderen, 1600-1999, Geoarcheological en Bioarcheological Studies 14 (Amsterdam 2012)TvW 22 (5-2013) 1, 26-28
2013-128-30 Boekbespreking: Margriet Mijnssen-Dutilh, Een vallei vol water, Waterschapskroniek Vallei & Eeem 1616-2011 (Utrecht/Leusden 2011)TvW 22 (5-2013) 1, 28-30
2013-131-35PeilingenTvW 22 (5-2013) 1, 31-35
2013-136Over de auteursTvW 22 (5-2013) 1, 36
2013-1na 36SponsorTvW 22 (5-2013) 1, na 36
2013-2voor 37OmslagTvW 22 (11-2013) 2, voor 37
2013-2voor 37Inhoudsopgave en colofonTvW 22 (11-2013) 2, voor 37
2013-237-44 Amfibische cultuur, Een vierde strategieTvW 22 (11-2013) 2, 37-44
2013-245-56 'Pour servir de mémoire à la postérité', Herinneringscultuur en overstromingen in het vroegmoderne NamenTvW 22 (11-2013) 2, 45-56
2013-257-68 , Cruquius' aanpak van het Goereese Gat, De casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuwTvW 22 (11-2013) 2, 57-68
2013-269-70 Boekbespreking: Bram Steketee en Hans Willems, Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas, Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-Hertogenbosch (Utrecht 2013)TvW 22 (11-2013) 2, 69-70
2013-270-74 , Boekbespreking: Erik Driessen, Tranen op het land, Zeeuwen en Brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp (Lelystad 2013) en Eva Vriend, Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moet zijn (Amsterdam 2013)TvW 22 (11-2013) 2, 70-74
2013-275-80PeilingenTvW 22 (11-2013) 2, 75-80
2013-281Over de auteursTvW 22 (11-2013) 2, 81
2013-2na 81SponsorsTvW 22 (11-2013) 2, na 81
2014-1voor 1OmslagTvW 23 (5-2014) 1, voor 1
2014-1voor 1Inhoudsopgave en colofonTvW 23 (5-2014) 1, voor 1
2014-11-16 Laatmiddeleeuwse waterstaatskundigen in Vlaanderen, Onderzoek naar effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514TvW 23 (5-2014) 1, 1-16
2014-117-38 Een discussie met twee historisch geografen, Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011TvW 23 (5-2014) 1, 17-38
2014-139-44PeilingenTvW 23 (5-2014) 1, 39-44
2014-1na 44Over de auteursTvW 23 (5-2014) 1, na 44
2014-1na 44SponsorsTvW 23 (5-2014) 1, na 44
2014-2voor 45OmslagTvW 23 (12-2014) 2, voor 45
2014-2voor 45Inhoudsopgave en colofonTvW 23 (12-2014) 2, voor 45
2014-245-55 De Heimanswetering en het Utrechts-Hollandse vredesverdrag van 1202TvW 23 (12-2014) 2, 45-55
2014-256-68 Rijswerk in slikken, De rampzalige bedijkingen van het Verdronken Land van Zuid-Beveland, 1852-1863TvW 23 (12-2014) 2, 56-68
2014-269-81 Het water aan de lippen, De geslaagde aanpal van de financiële malheur van de waterschappen in het midden van de vorige eeuwTvW 23 (12-2014) 2, 69-81
2014-282-90Discussiedossier: De geheimen van het Eemland\\ • Bont, Chris de, 'Dood tij'\\ • Zeiler, Frits David, 'Een moeras van 'eemoties'\\ • Mijnssen-Dutilh, M., 'Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes, De discussie met de historisch-geografen voortgezet'\\ • Borger, Guus J., 'De geheimen van het Eemland'TvW 23 (12-2014) 2, 82-90
2014-291-96PeilingenTvW 23 (12-2014) 2, 91-96
2014-297Over de auteursTvW 23 (12-2014) 2, 97
2014-298SponsorsTvW 23 (12-2014) 2, 98
2015-10OmslagTvW 24 (6-2015) 1, 0
2015-100Inhoudsopgave en colofonTvW 24 (6-2015) 1, 00
2015-11-2Ten geleideTvW 24 (6-2015) 1, 1-2
2015-13-10 Hulpverlening in 's-Hertogenbosch bij de watersnoden van 1740 en 1861TvW 24 (6-2015) 1, 3-10
2015-111-16 Waarom overkomt ons dit?! Religieuze perceptie van grootschalige overstromingen in het Gelders rivierengebied in de periode 1741-1861TvW 24 (6-2015) 1, 11-16
2015-117-23 Ysdammen en yskroppingen, Visie op ijsbestrijding in de grote rivieren gedurende de achttiende eeuw bij een geleerd genootschapTvW 24 (6-2015) 1, 17-23
2015-124-37 , "Voor de ongelukkigen van de watersnood", Historisch onderzoek naar de donormotieven bij watersnoden in de negentiende eeuwTvW 24 (6-2015) 1, 24-37
2015-138-46 De overstromingsramp van 12/13 maart 1906 in het waterschap Oud-Vossemeer, Leerprocessen en omgangsstrategieën in de Zeeuwse polderTvW 24 (6-2015) 1, 38-46
2015-147-49 Boekbesprekingen: Jean Loicq, Les noms de rivières de Wallonie, y compris les régions germanophones. In: Dictionnaire analytique et historique. Mémoires de la Commission Royale de Toponymie en de Dialectologie, section Wallonne, 26. (Leuven en Parijs 2014)TvW 24 (6-2015) 1, 47-49
2015-149-50 Boekbesprekingen: Ton Burgers, Nederlands grote rivieren, Drie eeuwen strijd tegen overstromingen (Utrecht 2014)TvW 24 (6-2015) 1, 49-50
2015-150-51 Boekbesprekingen: Aad de Klerk, De oude kaarten van Zeeland, Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie (Zwolle 2015)TvW 24 (6-2015) 1, 50-51
2015-151-52 Boekbesprekingen: J.H. Notenboom, Verkwanseld erfgoed, Landbouwbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard, 1896-1986 (Bedum 2013)TvW 24 (6-2015) 1, 51-52
2015-153-60PeilingenTvW 24 (6-2015) 1, 53-60
2015-1na 60Over de auteursTvW 24 (6-2015) 1, na 60
2015-1na 60Omslag, SponsorsTvW 24 (6-2015) 1, na 60
2015-20OmslagTvW 24 (12-2015) 2, 0
2015-200Inhoudsopgave en colofonTvW 24 (12-2015) 2, 00
2015-2- Het ontstaan van Groot- en Klein-Kieldrecht (1680-1690), Bedijkingen in het Staats-Spaanse grensgebied bij HulstTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2- De paalworm in Hollandse zeedijkenTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2- Stoomgemaal bij Tacozijl vroeg voorbeeld van de Delftse schoolTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2- Waterschappen als de oudste democratische instellingen van Nederland, Het ontstaan van een mytheTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2-BoekbesprekingenTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2-PeilingenTvW 24 (12-2015) 2, -
2015-2-Over de auteursTvW 24 (12-2015) 2, -
2016-10OmslagTvW 25 (7-2016) 1, 0
2016-100Inhoudsopgave en colofonTvW 25 (7-2016) 1, 00
2016-1- Waterstaatserfgoed en de grote verhalen van de waterstaatsgeschiedenisTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-1- Spijkers op laag water? Financiële aspecten van het Nederlandse waterbeheerTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-1- , , De rol van het recht bij het verwezelijken van waterveiligheid, Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomstTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-1-PeilingenTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-1-Over de auteursTvW 25 (7-2016) 1, -
2016-20OmslagTvW 25 (12-2016) 2, 0
2016-200Inhoudsopgave en colofonTvW 25 (12-2016) 2, 00
2016-2- De bedijkers van de polder Charlois in 1460TvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2- Buitenlandse inmenging in onze rivieren, Twee eeuwen Centrale Commissie voor de RijnvaartTvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2- Waardering en selectie van cultuurhistorische waardevolle duikers en sluizen in ZeelandTvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2-BoekbesprekingenTvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2-PeilingenTvW 25 (12-2016) 2, -
2016-2-Over de auteursTvW 25 (12-2016) 2, -
2017-10OmslagTvW 26 (9-2017) 1, 0
2017-100Inhoudsopgave en colofonTvW 26 (9-2017) 1, 00
2017-1- Cornelis van Alphen en de afdamming van het Doelse gat, Een omstreden waterstaatkundige ingreep tijdens de Tachtigjarige OorlogTvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1- Waarslieden in de Krimpenerwaard in de zeventiende eeuwTvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1- Duikers, sluizen en kadewerken langs de Lek bij Vianen, Sporen van watermanagement bij archeologisch onderzoek in het kader van 'Ruimte voor de Lek'TvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1- Het verhaal van Hans Brinker, Was het wel zijn vinger? Was het wel een dijk?TvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1-BoekbesprekingenTvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1-PeilingenTvW 26 (9-2017) 1, -
2017-1-Over de auteursTvW 26 (9-2017) 1, -