De vereniging biedt u het volgende

 • Twee maal per jaar verschijnt het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis met artikelen van onderzoekers die zich bezighouden met de natte geschiedenis van ons land, boekbesprekingen van recent verschenen literatuur en informatie over activiteiten op het gebied van de waterstaatsgeschiedenis.

 • Twee maal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met een of meer lezingen gevolgd door een excursie, waarbij door de jaren heen het hele land wordt aangedaan.

 • Tenminste eenmaal per jaar is er een symposium met een thema waarbij nieuw onderzoek wordt gepresenteerd.

Lidmaatschap

Geïnteresseerd in deze boeiende en bloeiende tak van onze geschiedenis?

Word ook lid van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis!

Student

€15 / jaar

 • Tijdschrift
 • Excursies *
 • Lezingen *
 • Symposium *

Lidmaatschap

€30 / jaar

 • Tijdschrift
 • Excursies *
 • Lezingen *
 • Symposium*
Nieuw

Gezinslid

€15 / jaar

 • Excursies *
 • Lezingen *
 • Symposium *

* Voor deelname aan excursies, lezingen of symposia kan een extra bijdrage gevraagd worden.
** Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij opgezegd vóór 1 december van het laatste lidmaatschapsjaar.

Aanmelden

Om u aan te melden stuurt u een email naar waterstaatsgeschiedenis@hotmail.nl met uw gegevens.