Foto: Wikimedia

Werkgroep Glossarium

Tussen 1992 en 2001 publiceerde de Werkgroep Glossarium een zeventiental artikelen over waterstaatstermen. Voortschrijdend inzicht, onder andere dankzij reacties uit de waterstaatswereld, stelt de werkgroep in staat om een verbeterde versie van deze ‘woordenlijst van waterstaatstermen’ uit te brengen.
Publicatie van die artikelen op de website wordt in dit stadium niet opportuun geacht.

Glossarium

Danner, H.S., J. Kuijs [1992], B.K. van Rijswijk, C. Streefkerk en F.D. Zeiler, ‘Glossarium van waterstaatstermen…

 • … Inleiding op de eerste proeve’, TvW 1(5-1992) 1, 34-38.
 • … De letter a’, TvW 1(11-1992) 2, 76-78.
 • … De letter b’, TvW 2(6-1993) 1, 38-43.
 • … De letter d’, TvW 2(11-1993) 2, 80-84.
 • … De letters e, f g’, TvW 3(5-1994) 1, 37-41.
 • … De letter h, i, j’, TvW 3(11-1994) 2, 85-89.
 • … De letters c en k’, TvW 4(11-1995) 2, 100-105.
 • … De letters l, m, n’, TvW 5(5-1996) 1, 31-36.
 • … De letter o’, TvW 6(5-1997) 1, 29-33.
 • … De letter p’, TvW 6(11-1997) 2, 57-61.
 • … De letters q en r’, TvW 7(12-1998) 2, 125-129.
 • … De letter s: eerste gedeelte’, TvW 8(5-1999) 1, 39-45.
 • … De letter s: tweede gedeelte’, TvW 8(11-1999) 2, 81-88.
 • … De letters t en u’, TvW 9(5-2000) 1, 48-52.
 • … De letter v’, TvW 9(11-2000) 2, 94-99.
 • … De letter w’, TvW 10(5-2001) 1, 33-39.
 • … De letter z’, TvW 10(12-2001) 2, 78-83.