Verenigingsnieuws

Foto: pixabay

Presentatie: Ooggetuigen van de Watersnood 1953

Op 3 februari a.s om half elf vertelt Willem van der Ham over zijn boek ‘Ooggetuigen van de Watersnood 1953’ in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Jullie zijn van harte welkom! Afgelopen vrijdag is mijn boek gepresenteerd bij camping De Grevelingen in Battenoord in aanwezigheid van zeer veel ooggetuigen, nabestaanden, Jan Terlouw, Liz van Duin (waarnemend directeur Rijkswaterstaat), commissaris van de Koning Jaap Smit, burgemeester van Goeree-Overflakkee Ada Grootenboer. Het was een indrukwekkende bijeenkomst.

Uitnodiging: Nederland 200 jaar op peil

VOL: Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar voor dit symposium. Geachte genodigde, Op 18 februari 2018 is het 200 jaar geleden dat het Amsterdams Peil (AP), later NAP, landelijk werd ingevoerd als referentiepeil. Op maandag 19 februari a.s. willen we hier bij stil staan in de vorm van een minisymposium, Nederland 200 jaar op peil. Het is mij een groot genoegen om u uit te nodigen voor het bijwonen van dit minisymposium dat gehouden wordt in Amsterdam op het hoofdkantoor van Waternet en mogelijk is door de medewerking van Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.

Overlijdensbericht G.P. van de Ven

Op zaterdag 28 oktober is prof. dr. G.P. van de Ven op de leeftijd van 76 jaar overleden. Gerard van de Ven was van 1998 tot 2006 bijzonder hoogleraar aan de UvA in Amsterdam en vervulde aldaar de leerstoel Waterstaatsgeschiedenis. De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis is Gerard erkentelijk voor het vele werk wat hij op zijn vakgebied heeft verricht. In hem verliest de VWG een markant lid. Op het bericht van overlijden staat de spreuk:

Jaarvergadering en Symposium van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis - 23 november 2017

Met genoegen nodigen we u uit voor de extra jaarvergadering plus discussie van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en het aansluitende symposium. Het bestuur wil graag met u van gedachte wisselen over het door de op 6 oktober 2016 in Enkhuizen ingestelde Commissie om advies uit te brengen over de nabije toekomst van de vereniging. U bent van harte welkom om 10.30 in de Danszaal van Sport en Cultuur van de TU Delft.

Programma Najaarsexcursie

Het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden ontvangt ons om 10.30u, adres: Archimedesweg 1, Leiden. ’s Morgens zijn er twee lezingen: Piet van Cruyningen, Wageningen Universiteit) “landbouw tussen 1300 en 1500” Dolf Kern, medewerker van Rijnland, “Droge voeten op een slappe bodem” Na de lunch om 13.00 u een bustocht Bezoek aan de Groote Molen in Zoeterwoude, vrijwillig molenaar Piet Hellinga wil ons graag ontvangen. Daarna wordt een bezoek gebracht aan het gemaal Polder Nieuwkoop in Korteraar.

Promotie Heleen Kole

  • promotie, publicatie

Heleen Kole is op 6 september gepromoveerd op haar onderzoek naar de participatie in de waterschapsbesturen van het heemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk in Utrecht en van Mastenbroek in Overijssel tot eind 18de eeuw. Haar boek ‘Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800’ verschijnt eind december in de serie ‘Waterstaat, cultuur en geschiedenis’.

Waterstaatskaarten 5e druk verkrijgbaar

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis heeft vorig jaar het aanbod gekregen om de laatste exemplaren van de waterstaatskaarten van RWS over te nemen en die beschikbaar te stellen aan belangstellenden. Meer informatie over de kaarten en de verkrijgbaarheid: Vincent Erdin.