Wetenswaardigheden

Foto: civwater

Uitnodiging: Molencontactdag

  • uitnodiging

Molenfonds en Omgevingswet en Workshops: AVG, Via Molina, Veiligheid, Lobby en Ieder kind naar de molen Jaarlijks organiseert De Hollandsche Molen voor molenorganisaties en -eigenaren een Molencontactdag, waar actuele onderwerpen aan de orde komen betreffende molens en het molenbehoud in Nederland. De zevenendertigste Molencontactdag vindt plaats op VRIJDAG 16 NOVEMBER in Akoesticum te Ede Op deze Molencontactdag 2018 worden we welkom geheten door Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen.

Uitnodiging: Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde

  • persbeicht, uitnodiging

Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde Met de publicaties ‘Blind Spot’ en ‘Spot On’ is het landschap in de sfeer van regionale economie stevig bij beleidsmakers en bedrijven op de agenda gezet. Landschap blijkt een belangrijke factor of zelfs een voorwaarde te zijn voor de vestiging van bedrijven. Samen met het College van Rijksadviseurs, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer zetten we ons in om tot en met 2020 de Community of practice rondom het thema te versterken.

Save the date: Erfgoeddag op 18 oktober

Dit jaar vindt de Erfgoeddag Zuid-Holland plaats op donderdag 18 oktober in Vlaardingen. Thema dit jaar is “Ontstaan van Holland. Ontwikkelingen die ons raken”. Zet hem alvast in je agenda! Meer weten over de Erfgoeddag? Op onze website vind je meer informatie over het thema, de locatie en het programma. ERFGOEDHUIS-ZH.NL

Persbericht: Kroonjuwelen van Jan Blanken

  • persbericht

PERSBERICHT Stedelijk Museum Vianen mei 2018 Kroonjuwelen van Jan Blanken Waterwerken die het Nederlandse landschap bepalen 18 juli t/m 16 september 2018 De begin 19de eeuw in Vianen woonachtige Jan Blanken (1755-1838), is verbonden aan talloze grote waterbouwkundige werken in Nederland, aangelegd in de beginperiode van de waterstaatszorg onder Keizer Napoleon, maar vooral onder Koning Willem I. Om deze beroemde inwoner van Vianen en pionier onder de waterbouwkundigen aan de vergetelheid te onttrekken is er in het Stedelijk Museum Vianen een tentoonstelling aan Jan Blanken en zijn innovatieve werken gewijd.

Stagnatie en modernisering rond 1800, Vernieuwing en behoud

  • uitnodiging

Op 10 oktober 2018 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag onder de titel “Stagnatie en modernisering rond 1800, Vernieuwing en behoud”. Locatie: Sweelinckzaal, Universiteit Utrecht, ingang Drift 27 (bibliotheek). De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. “1800”. Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via http://www.stedengeschiedenis.nl.

Erfgoed uit de periode na 1965

  • uitnodiging

Donderdagmiddag 14 juni, 13:00-17:00 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een bijeenkomst in Amersfoort (Smallepad 5) over het erfgoed uit de periode na 1965: wat behelst het en hoe gaan we hier mee om? Wie de bijeenkomst wil bijwonen, kan zich aanmelden met behulp van deze link. Warm aanbevolen Jan van den Noort Werkgroep Stedengeschiedenis

Uitnodiging Landschapstentoonstelling

  • uitnodiging

Op 1 februari 1953 werd zuidwest Nederland getroffen door een zware stormvloed. Vrijwel het gehele eiland Goeree-Overflakkee overstroomde. Op verzoek van wijlen burgemeester Chris van Hofwegen schreven verscheidene inwoners kort na de ramp hun verhaal op. Hun verslaglegging en de herinneringen van de jongeren van toen vormen de basis voor een bijzondere, permanente tentoonstelling in het landschap van Battenoord: Ooggetuigen van de Watersnood. Op elf plekken wordt het verhaal van ooggetuigen verteld.

Documentatie hardstenen peilschalen

De stichting Mergor in Mosam (onderwaterarcheologische projecten door vrijwilligers) doet onderzoek naar een bijzondere categorie hardstenen peilschalen: de schuine of liggend peilschalen. Deze op een dijklichaam geplaatste schalen zijn in Nederland zeldzaam en dus de moeite waard om daar onderzoek aan te doen, niet in de laatste plaats omdat die zeldzaamheid vaak niet beseft wordt. Ik wil ook vergelijkingen (ten aanzien van bijvoorbeeld stijl en maateenheid) kunnen maken met gewone verticaal geplaatste peilschalen.