Persbericht: Op stap

Op 18 april 2018 organiseert de werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag bij het Nationaal Archief te Den Haag onder de titel “De Nederlanden verbeeld. Op stap door de Lage Landen met stadsplattegronden, kaarten en prenten.” De studiedag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. “Op stap”. Informatie kan worden ingewonnen bij Jan van den Noort 06-4970 6455 of via www.stedengeschiedenis.nl.

Lees meer

Documentatie hardstenen peilschalen

De stichting Mergor in Mosam (onderwaterarcheologische projecten door vrijwilligers) doet onderzoek naar een bijzondere categorie hardstenen peilschalen: de schuine of liggend peilschalen. Deze op een dijklichaam geplaatste schalen zijn in Nederland zeldzaam en dus de moeite waard om daar onderzoek aan te doen, niet in de laatste plaats omdat die zeldzaamheid vaak niet beseft wordt. Ik wil ook vergelijkingen (ten aanzien van bijvoorbeeld stijl en maateenheid) kunnen maken met gewone verticaal geplaatste peilschalen.

Lees meer

Het programma van de Werkgroep Stedengeschiedenis in Amersfoort

Op donderdag 22 februari 2018 organiseert de Werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag onder de titel ‘Stad tussen projectontwikkelaar en projectgroep’. De studiemiddag wordt gehouden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort (Kinderdijkzaal). De studiemiddag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. ‘projectontwikkelaar en projectgroep’.

Lees meer

Stichting Hollandse Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN)

Op donderdag 26 oktober wordt de 11e Sluizen- en Stuwendag gehouden. Deze keer staat het 50 jarig bestaan van de Volkeraksluizen centraal. Programma is te vinden op de site van de HSSN aanmelden kan via de site van de Nationale Sluizendag

Deining en doorbraak

Van 25 tot en met 29 september werken vijf waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie samen met de oefening “Deining en Doorbraak” langs de grote rivieren. Het is de eerste grote en gezamenlijke oefening na 1995 toen moesten inwoners uit het rivierengebied geëvacueerd worden vanwege de dreigend hoge waterstanden op de rivieren.

Lees meer

Wereldprimeur: een zandplaat gaat de dijk redden

  • artikel

De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen en wordt daarom versterkt. Vanmiddag beginnen de werkzaamheden. Niet met het gebruikelijke extra breuksteen, maar met een soort zandmotor. Het is een wereldprimeur in water zonder getij. 

Lees meer

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werd op 20 september gepresenteerd. De waterschappen willen tot 2025 230 miljoen euro investeren om Nederland veiliger te maken en ernstige overstromingen te voorkomen. Dat de aanpak van de afgelopen jaren heeft gewerkt bewijst de beperkte schade die is ontstaan als gevolg van de hevige regenbuien aan het begin van deze maand. Er zijn waterpleinen in het stedelijk gebied aangelegd en waterbergingsgebieden op plaatsen waar dat mogelijk was.

Waterstaatskaarten 5e druk verkrijgbaar

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis heeft vorig jaar het aanbod gekregen om de laatste exemplaren van de waterstaatskaarten van RWS over te nemen en die beschikbaar te stellen aan belangstellenden.

Lees meer

Waterstaatsnieuws

Algemeen nieuws over Waterstaatswerken en aankondigingen van activiteiten van andere water gerelateerde instellingen die ook voor onze leden toegankelijk zijn worden hier vermeld.