Het programma van de Werkgroep Stedengeschiedenis in Amersfoort

Op donderdag 22 februari 2018 organiseert de Werkgroep Stedengeschiedenis een studiemiddag onder de titel ‘Stad tussen projectontwikkelaar en projectgroep’. De studiemiddag wordt gehouden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort (Kinderdijkzaal). De studiemiddag is gratis voor eenieder toegankelijk; wel graag aanmelden via jan@jvdn.nl o.v.v. ‘projectontwikkelaar en projectgroep’.

Lees meer

Stichting Hollandse Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN)

Op donderdag 26 oktober wordt de 11e Sluizen- en Stuwendag gehouden. Deze keer staat het 50 jarig bestaan van de Volkeraksluizen centraal. Programma is te vinden op de site van de HSSN aanmelden kan via de site van de Nationale Sluizendag

Deining en doorbraak

Van 25 tot en met 29 september werken vijf waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel, Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) Rijkswaterstaat en het Ministerie van Defensie samen met de oefening “Deining en Doorbraak” langs de grote rivieren. Het is de eerste grote en gezamenlijke oefening na 1995 toen moesten inwoners uit het rivierengebied geëvacueerd worden vanwege de dreigend hoge waterstanden op de rivieren.

Lees meer

Wereldprimeur: een zandplaat gaat de dijk redden

  • artikel

De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen en wordt daarom versterkt. Vanmiddag beginnen de werkzaamheden. Niet met het gebruikelijke extra breuksteen, maar met een soort zandmotor. Het is een wereldprimeur in water zonder getij. 

Lees meer

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werd op 20 september gepresenteerd. De waterschappen willen tot 2025 230 miljoen euro investeren om Nederland veiliger te maken en ernstige overstromingen te voorkomen. Dat de aanpak van de afgelopen jaren heeft gewerkt bewijst de beperkte schade die is ontstaan als gevolg van de hevige regenbuien aan het begin van deze maand. Er zijn waterpleinen in het stedelijk gebied aangelegd en waterbergingsgebieden op plaatsen waar dat mogelijk was.

Waterstaatskaarten 5e druk verkrijgbaar

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis heeft vorig jaar het aanbod gekregen om de laatste exemplaren van de waterstaatskaarten van RWS over te nemen en die beschikbaar te stellen aan belangstellenden.

Lees meer

Aanleg grootste zeesluis bij IJmuiden begonnen

Bij IJmuiden is de aanleg van de grootste zeesluis begonnen. De verwachting is dat steeds grotere zeeschepen door zullen varen naar de havens van Amsterdam. Met het oog daarop is uitbreiding van de huidige sluizen gewenst, de bestaande drie sluizen Noorder-, Midden- en Zuidersluis zouden die grotere schepen op termijn niet kunnen schutten.

Aanpassing nodig voor dijk Amsterdam - Hoorn

Dijk tussen Amsterdam en Hoorn moet aangepast worden. De dijk met een lengte van 33 kilometer is mogelijk niet op alle plaatsen bestand tegen een hoger waterpeil op het IJsselmeer. Tussen Durgerdam en Uitdam wordt voorgesteld om de bestaande dijk te verhogen of om een nieuwe dijk voor de kustlijn in het IJsselmeer aan te leggen.

Waterstaatsnieuws

Algemeen nieuws over Waterstaatswerken en aankondigingen van activiteiten van andere water gerelateerde instellingen die ook voor onze leden toegankelijk zijn worden hier vermeld.