Voorjaarsexcursie 2021

Waterschap Rijn en IJssel is bereid gevonden om de datum van 4 juni 2020 naar 1 oktober 2021 door te schuiven. Het onderwerp blijft actueel: aanvoer van water, droogte en bekenstelsel in de Achterhoek.

In de komende Nieuwsbrieven wordt al een voorschot genomen op dit onderwerp.