TvW genoemd in het Weblog Brabant-Collectie

Wij werden erop attent gemaakt door prof.dr. L.E. Jensen, dat een artikel uit het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis wordt aangehaald in een artikel op Weblog Brabant-Collectie.

het artikel uit jullie mooie tijdschrift wordt besproken in een uitgebreid weblog!

Met dank aan, prof.dr. L.E. Jensen - Nederlandse taal en cultuur - Faculteit der Letteren.