Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

Foto: pixabay

Recente afleveringen

Hieronder vindt u een overzicht van meest recente afleveringen van het tijdschrift.

Leden ontvangen twee maal per jaar het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Het tijdschrift verschijnt bij uitgeverij Verloren in Hilversum. Losse nummers zijn te verkrijgen voor €8,00 excl. portokosten. Voor themanummers gelden speciale prijzen.

Overzicht van alle artikelen in het tijdschrift

We hebben een overzicht waarin u de artikelen kunt zoeken op auteur, titel en jaargang.

Redactie

  • Maurits Ertsen
  • Herman Havekes
  • Bert Toussaint
  • Piet van Cruyningen
  • Lauran Toorians
  • Milja van Tielhof
  • Carla de Wilt
  • Janneke Groen

Redactiesecretariaat

Maurits Ertsen m.w.ertsen@tudelft.nl

Kopij dient te worden aangeleverd bij het redactiesecretariaat conform de richtlijnen van de redactie. Richtlijnen voor auteurs.

Boeken ter recensie kunnen worden gezonden naar het redactiesecretariaat:

Redactiesecretariaat TWG
Kasteellaan 2
5175 BD Loon op Zand