Themanummer: Overstroming 1825

Overstroming 1825

De redactie van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis bereidt een themanummer voor over de watersnood van 1825, een grote ramp die ten onrechte uit het collectieve geheugen is verdwenen. Denkt u aan dit themanummer wellicht een bijdrage te kunnen leveren, dan horen wij dat heel graag. U kunt contact opnemen met Milja van Tielhof: milja.van.tielhof@huygens.knaw.nl