Waterstaatskaarten

Waterstaatskaart

De kaart is indertijd gemaakt om kennis over de waterstaatkundige situatie in Nederland in beeld te brengen. Nodig voor waterstaatkundige werken ter verbetering van de waterstaatkundige situatie in het land. Maar ook voor de aanleg van de spoorwegen. Verder zou het ook goede diensten kunnen bewijzen aan de militaire verdedigers van ons land en bovendien kunnen bijdragen aan verbreiding van de kennis over de waterstaatkundige toestand.

Met de laatste en 5e uitgave is begin jaren 90 van de vorige eeuw een einde gekomen aan de papieren Waterstaatskaart. De verschillende aangepaste versies zijn hier bij de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis te raadplegen.

Overige edities zijn te raadplegen via Rijkswaterstaat.