Omslag van 2004-1

13e Jaargang, nummer 1 – augustus 2004
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 13, editie 1, 8-2004

Aten, D. & Smit, P.

Petrus de Sonnaville (1765-1837)
Heemraad en dijkgraaf van de Schermeer, stadsarts en politicus

Lintsen, Harry & Disco, Nil & Geels, Frank

Hoe innovatief is de Rijkswaterstaat?
Een langetermijn-analyse van de wegen, rivieren en kustverdediging (1950-2000)

Ham, Willem van der

Kwetsbaar Holland
Of: hoe de laagste delen van Nederland steeds net aan een ramp ontsnapten

Boekbesprekingen

  • J.L. Kool-Blokland, De Rand van ’t Land, Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Werken deel 13 (Middelburg 2003)

  • Reactie op ‘Gemalen bekeken en gewogen’ door A.F.J. Niemeijer in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12 (2003), p. 43-44