Omslag van 2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404

14e Jaargang, nummer 2 – augustus 2005
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 14, editie 2, 8-2005

Engen, Hildo van & Soens, Tim

Woord vooraf

Vervloet, Jelle & Thoen, Erik

Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen
Een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité

Boer, Geuch de

Het fysisch-geografisch onderzoek en de ontstaansgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen: een status quaestionis

Lehouck, Alexander

Het verzwolgen cultuurlandschap
Archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen

Vanslembrouck, Nele

Het reconstrueren van verdronken middeleeuwse landschappen: een utopie?
Een methodologische bijdrage toegepast op een deel van westelijk Zeeuws-Vlaanderen

Soens, Tim

1404 in Vlaanderen
De eerste Sint-Elisabethsvloed in het licht van de waterstaatsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte

Henderikx, Peter

Walcheren en de stormvloed van 19 november 1404

Dierendonck, Robert M. van

Van Boterzande tot Wevelswaele
Archeologische gegevens van verdronken dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen

Fluit, Th.P.M. van der

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2004 (met aanvullingen uit 2003)

Boekbesprekingen

  • W. van der Ham en I. Jacobs (red.), Hoge dijken, diepe gronden, Land en water tussen Rotterdam en Gouda: een geschiedenis van Schieland (Matrijs, Utrecht 2004)

  • J. Drewes e.a. (red.), Alkmaar, stad en regio, Alkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd. Alkmaarse historische reeks XII (Verloren, Hilversum 2004)