Omslag van 2020-2

Jaargang 29, nummer 2 – december 2020
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 29, editie 2, 12-2020

  • Knoester, Henk 'De Moervaart in het zuidelijke Hulsterambacht Watergangen tijdens de zestiende en zeventiende eeuw'
  • Knegtel, Jacob 'Innoverende ingenieurs en radeloze Raadsleden De aanloop en aanleg van de Zuiderwaterlinie'
  • Borger, Guus J. 'Kanaalaanleg en turfwinning in het Gronings-Drentse veengebied'
  • Bakker, Alfred 'De afdamming van het IJ en de vorming van het Zeeburgereiland Bouwen op een ‘trouweloozen modderigen ondergrond’ tussen 1866 en 1894'
  • Krogt, Peter van der 'De Held van Haarlem gevonden De mystificatie van Gerrit Verkuyl en een Franse anekdote uit 1821'
  • Cruyningen, Piet van 'Boekbesprekingen: Linde Egberts & Meindert Schroor (red.), Waddenland outstanding. History, landscape and cultural heritage of the Wadden Sea Region. Amsterdam: Amsterdam University Press 2018, 340 pp., ISBN: 978-94-6298-660-2, hb.'
  • Ertsen, Maurits W. 'Boekbesprekingen: Lotte Jensen & Adriaan Duiveman (red.), Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. Nijmegen: Radboud Universiteit 2020, 48 pp, geen ISBN. Gratis download via www.lottejensen.nl/boeken/welke-verhalen-vertellen-we.'