Omslag van

32e Jaargang, nummer 2 – december 2023
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 32, editie 2, 12-2023

Berends, Koen & Enderink, Sander & Conijn, Arjan & Ribberink, Duve & Wijk, Remi van der & Voort, Jan Willem & Leenders, Jakolien & Meulen, Bas van der

Een reflectie op de Oude Hollandse Waterlinie (1672)
De inundaties in cultuur-historisch en waterbouwkundig perspectief

Burgers, Ton

De Stop van Ternaaien (1934)
Opheffing (1962) en ultieme vervanging (2015) van de ‘stop’

Schultz, Bart

De Slaperdijk tussen Spaarndam en Santpoort

Ertsen, Maurits W.

De tijd zal het leren
Impressies van ‘Zonder verleden geen toekomst’, de gezamenlijke bijeenkomst van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk, Stichting Schilthuisfonds en de Vereniging voor Waterstaatgeschiedenis op 28 september 2023 bij Waterschap Rivierenland

Boekbesprekingen

  • Corrie Boschma-Aarnoudse, Boer en poorter in het veen. Waterland en de Zeevang in de middeleeuwen. Heerhugowaard/Wormer: Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis 2022, 154 pp. ISBN 978-94-92335-35-7, pb.

  • Wim Renkema, Marc Hameleers & Peter C.J. van der Krogt, Polderkaarten. De gedrukte kaarten van waterschappen en polders tot 1870. Explokart Studies in the History of Cartography 22. Leiden & Boston: Brill 2023, 900 pp., ISBN: 978-90-04-51696-0, hb.

  • Corine Nijenhuis, Een nieuwe tijd. Zeeland na de ramp. Amsterdam: Alfabet Uitgevers 2023, 288 pp., ISBN 978 90 213 4084 5, pb.