Waterstaatskaart 5e editie

Waterstaatskaart 5e editie (1971-1991)

Opzet vijfde editie

Uitgangspunt voor de vijfde editie is dat er een totaal pakket aan informatie geleverd wordt, dat zo actueel mogelijk is en geen doublures bevat. Dit pakket bestaat uit:

  1. Waterstaatskaart van Nederland
    1. hoofdkaart;
    2. bijkaart 1. Hydrologische Waarnemingspunten;
    3. bijkaart 2. Watervoorziening;
  2. Provinciale Beschrijvingen.

Binnen dit pakket dient ieder product wel afzonderlijk bruikbaar te zijn, doch dient niet meer informatie te bevatten dan voor dit directe gebruik nodig is.

Om de samenhang tussen de Waterstaatskaart en de overlays c.q. bijkaarten te benadrukken wordt in de vijfde editie uitsluitend gesproken van de hoofdkaart en de twee bijkaarten. Te zamen vormen zij de Waterstaatskaart. Voor de weergave is veel aandacht besteed aan een eenvoudiger te lezen kaartbeeld, met een zo beknopt mogelijk verklarende tekst. - Publicatiedatabank IenM

Waterstaatskaart

Vanuit het Nationaal Georegister presenteren wij hier de gedigitaliseerde vorm van de 5e editie van de Waterstaatskaart.