Omslag van 1994-2

3e Jaargang, nummer 2 – november 1994
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 3, editie 2, 11-1994

Jeurgens, Charles

Vreemde pennen en buitenlandse handen
De Nederlandse negentiende-eeuwse openbare werken in internationaal perspectief

Moelker, H.P. en W.Wolters

Bedijking en droogmaking van de “Drie Waterlandsche Meeren” tot aan de scheiding der gronden in 1628

Schoute, C.R.

Dijken en dijkrechten van de Krimpenerwaard voor 1430

Danner, H.S. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen, De letter H, I, J

Fluit, Th.P.M. van der

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1993 (met aanvullingen uit 1991 en 1992)