Omslag van 1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)

4e Jaargang, nummer 1 – mei 1995
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 4, editie 1, 5-1995

Schultz, Bart

Historie van de waterbeheersing in de Nederlandse droogmakerijen

Volker, A.

De twee belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de waterbeheersing en de inpoldering in Nederland

Stamhuis, E.

Het afsluiten van stroomgeulen in de rivieren en estuaria
De ontwikkeling van deze techniek in Nederland

Kramer, Johann

Albert Brahms, de eerste zeewerende ingenieur aan de Duitse Noordzeekust

Jakubowski-Tiessen, Manfred

Economische en sociale gevolgen van de stormvloed in 1717

Frielinghaus, Martin

Grepen uit de geschiedenis van de drainage in noordoost-Duitsland

Döring, Mathias

Eeuwenoude irrigatiesystemen in Wallis, Zwitserland

Knauss, Jost

De prehistorische landontginning in het dal van de Thisvi in zuidwest-Boeotie/midden Griekenland

Tsuk, Tsvika & Etan Ayalon

Poleg en Herzliya: twee antieke afwateringssystemen in Israël

Peleg, Yehuda

De verbetering van het Kabaramoeras